Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà là một thư viện bao gồm 66 cuốn sách. Kinh Thánh có nhiều cuốn sách lịch sử, tiểu sử, thi ca, tiên tri, thư tín … Kinh Thánh cũng là một cuốn sách rất cổ xưa. Một vài phần trong Kinh Thánh đã được viết vào khoảng 3,500 năm trước. Điều này không có nghĩa là Kinh Thánh không còn quan trọng trong thời đại của chúng ta. Bất kỳ ai đọc Kinh Thánh sẽ thấy rằng những câu chữ trong Kinh Thánh vẫn có thể được áp dụng vào cuộc sống của chúng ta.

Kinh Thánh không rơi từ trên trời xuống

Kinh Thánh, như ta biết là một cuốn sách, không rớt từ trên trời xuống trái đất. Khoảng thời gian từ sách đầu tiên cho tới sách cuối cùng là khoảng hơn 1000 năm. Đó là một thể và là một tập hợp gồm nhiều tác phẩm rời rạc và khác biệt. Kinh Thánh là một bộ sưu tập độc đáo của các tác phẩm. Từ “Kinh Thánh -Bible” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Biblia có nghĩa là “những cuốn sách”. Những cuốn sách này chứa những bản Kinh Thánh của người Do Thái và các Cơ Đốc Nhân. Cuốn Kinh Thánh mà chúng ta biết bao gồm có hai phần, 66 sách, những đoạn và hàng trăm hàng nghìn câu Kinh Thánh. Cuốn sách này cũng là một nhóm, một tập hợp những tác phẩm rời rạc và khác biệt, có một lịch sử lâu đời. Rất nhiều sự kiện, luật lệ tôn giáo và những lời giáo huấn, những câu chuyện, những bài ca, những ý tưởng, những lời tiên tri và cả những phép màu được truyền khẩu từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Có rất nhiều tác giả

Rất nhiều sách trong Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian từ hơn 1000 năm, ước chừng từ những năm 1000 Trước Công Nguyên và 100 năm sau Công Nguyên ở những thời đại và địa điểm khác nhau. Một số lượng lớn các tác giả viết theo thể thơ, được chép lại và biên tập hoặc là được bổ sung bởi các đoạn khác hoặc các câu chuyện khác. Kinh Thánh được viết bằng tay trên giấy cói hoặc giấy da. Không phải mọi đoạn Kinh Thánh đều được bảo quản. Dù vậy, không phải tất cả các sách trong Kinh Thánh được xem là đạt tiêu chuẩn để trở thành những đoạn Kinh Thánh. Chỉ sau những quá trình lâu dài và phức tạp dần dần mới quyết định được những cuốn sách nào có đầy đủ năng quyền và tính xác thực để trở thành một phần mãi mãi của Kinh Thánh.

Tại sao Kinh Thánh lại không rõ ràng và có cùng một hình thức? Why no clear and uniform manual?

Ở đây chúng ta trở lại với việc tự do chọn lưa. Nếu có một cuốn cẩm nang cho cuộc sống, thì sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Here we come back to the freedom of choice. If it would be a manual for life, little choice would be possible.

Kinh Thánh chứa nhiều bài học, những lời hướng dẫn (điều răn) quan trọng trong cuộc sống mà con người phải làm theo. Rất nhiều (điều răn) là vì lợi ích của loài người. Điều răn quan trọng nhất đó là tình yêu thương. (Trong Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13).

Bằng cách kể lại sứ điệp của Đức Chúa Trời cho mọi người, sứ điệp đó đã đến với thế gian. Thông qua Kinh Thánh chúng ta thấy rằng loài người và toàn thể các quốc gia đang vật lộn với những lựa chọn của họ. Những ai chọn trung tín với Đức Chúa Trời sẽ khám phá ra kế hoạch của Ngài. Những người nào chọn chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ không có tương lai.

Thông Tin Thêm

Kinh Thánh bao gồm hai phần chính, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước chủ yếu kể về dân sự mà Đức Chúa Trời đã chọn làm tuyển dân của Ngài. Cựu Ước còn kể về những cuộc đấu tranh của những con người giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời. Cựu Ước còn có những lời tiên tri về Chúa Giê-xu (Xem thêm Thông tin thêm về Chúa Giê-xu).

Tân Ước miêu tả về cuộc đời của Chúa Giê-xu trên thế gian, chỉ ra nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước đã được làm trọn. (Xin xem thêm về chủ đề này). Tân Ước kể câu chuyện này thông qua con mắt của những người sống cùng thời đại với Đức Chúa Giê-xu và giai đoạn ngắn ngay sau đó. Tân Ước có nhiều bài học về Chúa Giê-xu và câu chuyện về sự đóng đinh Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài.

Khi bạn đọc Kinh Thánh từ đầu tới cuối, bạn sẽ học để tìm ra một thông điệp xuyên suốt. Thông điệp đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tạo vật của Ngài, nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều câu chuyện về những người chọn quay lưng lại Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời chế ngự sự chết với những ai tin nhận công tác cứu chuộc của Con Ngài.

Quay lại trang thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...

Comments are closed.