Tổng Kết – Hãy Dành Một Tuần Cho Cuộc Đời Bạn

Tổng Kết – Hãy Dành Một Tuần Cho Cuộc Đời Bạn

Tại sao bạn sống? Điều gì xảy đến với bạn sau cuộc sống này? Chúng tôi đố bạn dành một tuần để nghĩ về cuộc đời và tương lai của bạn!

Khoa học đã khám phá ra nhiều yếu tố cần thiết cho sự sống trên một hành tinh.  Không thể có sự hình thành sự sống tự nhiên được! Vậy thì … tại sao lại có một trái đất đầy những sự sống phức tạp trong một vũ trụ bao la? Có phải có một bản thiết kế đằng sau mọi việc này? Để có một bản thiết kế như thế, bạn cần một Nhà Thiết Kế.

Đúng vậy! Có một nhà thiết kế: Tên Ngài là Đức Chúa Trời (Thiên Chúa). Ngài đã tạo dựng vũ trụ, trái đất và mọi thứ sống trên đó. Nhưng vũ trụ này không chỉ là một cỗ máy tự động chỉ hoạt động theo những quy luật tự nhiên. Ngài vượt qua tất cả và thậm chí sáng tạo ra nhân loại những người có thể tự đưa ra lựa chọn của chính họ.

Nhưng sự tự do này lại tạo ra một vấn đề: bạn có thể chọn nằm trong kế hoạch của Đấng Sáng Tạo, hoặc là sống vì chính bạn. Mọi người có xu hướng tự cho mình là trung tâm, đưa ra những lựa chọn sai lầm và phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Những tội lỗi này sẽ đem đến hậu quả là bị kết án hay đoán phạt cuối cuộc đời bạn: một tương lai mãi mãi không có Đức Chúa Trời và cũng không có đường vào nước thiên đàng.

Tuy nhiên, một tương lai như vậy không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành riêng cho bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và Ngài muốn có một mối quan hệ với bạn: Ngay bây giờ, trong cuộc đời này và kể cả sau khi chết. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời tự đưa ra một giải pháp.

Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian. Một Con Người duy nhất hoàn hảo từng sống trên đất. Đức Chúa Giê-xu đã hi sinh mạng báu và huyết Ngài đổ xuống vì bạn trên cây thập tự. Chỉ có cách này mới có thể cứu được nhân loại. Đức Chúa Giê-xu Christ đã thay bạn chịu sự đoán phạt vì mọi điều sai trật mà bạn đã làm. Sau ba ngày, Ngài  từ kẻ chết sống lại và chứng tỏ rằng Ngài mạnh mẽ hơn sự chết. Ngay giờ này Đức Chúa Giê-xu đang ở cùng với Đức Chúa Trời trên thiên đàng.

Nói ngắn gọn lại đây là những sự thực. Để có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời bạn phải tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Con Ngài và Ngài đã chết và sống lại từ kẻ chết vì tội lỗi của bạn. Bạn phải tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Đấng Cứu Thế và là Chúa của đời sống bạn. Chỉ có cách đó thì Đức Chúa Trời mới tha thứ cho những sai lầm và sự bất tuân lệnh của bạn. Ngài sẽ nhận bạn làm con cái Ngài, và bởi vì niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời đảm bảo bạn sẽ sống đời đời với Ngài trên thiên đàng sau khi bạn chết.

Thông thường mọi người hay chọn ngó lơ Đức Chúa Trời. Những người khác tin rằng có “cái gì đó” nhưng đừng buồn khi bạn phát hiện ra điều đó. Họ chỉ tin vào những gì khoa học bày tỏ cho họ về sự sống. Chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ thì bạn mới có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Bây giờ và kể cả sau khi cuộc sống này qua đi.

Lựa chọn của bạn là gì?

Tôi muốn dành một tuần để suy nghĩ trước khi quyết định

Vâng tôi muốn đưa ra quyết định ngay bây giờ

Không, cảm ơn bạn đã đề nghịMột vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...