Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”?

Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời: “Ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, ngươi là Con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các ngươi nói ta là Con Ngài.” (Lu-ca 22:70). Đức Chúa Giê-xu cũng thường ám chỉ Đức Chúa Trời là Cha Ngài.

Đức Chúa Trời cũng gọi Chúa Giê-xu là Con Ngài “Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Một câu miêu tả mối quan hệ thân thuộc giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (Lu-ca 1:32).

Từ “Con” trong lịch sử của Kinh Thánh cũng ám chỉ một mối quan hệ. Trong những phần khác của Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-xu còn được gọi là Ngôi Lời. Từ “Con” trong tiếng Hê-bơ-rơ còn mang nghĩa là con cháu hay là người đi theo.

Khi bạn trở thành một người theo Đấng Christ, bạn sẽ nhận được Đức Thánh Linh và trở thành con của Đức Chúa Trời được chép trong sách Rô-ma 8:14; Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.

Tìm hiểu thêm về Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Quay trở lại các đường link và thông tin thêm.

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...

Comments are closed.