Đặt lời nhắc email trong tuần của bạn

Đặt lời nhắc email trong tuần của bạn

Chúng tôi muốn giúp bạn dành một tuần để suy nghĩ về cuộc sống và tương lai của bạn. Nó hoàn toàn miễn phí và không có bất kỳ nghĩa vụ nào.

Đăng ký nhận lời nhắc qua email của chúng tôi và bạn sẽ nhận được lời nhắc hàng ngày.

Lời nhắc qua email hiện chỉ có bằng tiếng Anh nhưng vẫn có thể giúp bạn dành thời gian suy nghĩ mỗi ngày.

Tôi hy vọng đây sẽ là một tuần rất ý nghĩa đối với bạn!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác và sẽ không được bán cho người khác.
Trong một tuần, bạn sẽ nhận được email hàng ngày. Sau tuần này bạn sẽ nhận được thêm một vài email. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Sau khi đăng ký, bạn có thể bắt đầu tuần của mình:

Comments are closed.