Ngày Thứ Sáu – Giải Pháp

Ngày Thứ Sáu – Giải Pháp

Bằng cách làm ngơ hay chối bỏ Đức Chúa Trời, hậu quả cuối cùng của chúng ta chính là sự chết đời đời. Điều đó nghĩa là một tương lai không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Nếu Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương, làm thế nào ngài giải quyết được nan đề này? Làm thế nào mà Ngài có thể chấp nhận những con người không hoàn hảo những người có xu hướng vi phạm những luật lệ cơ bản. Làm thế nào Ngài có thể bày tỏ tình yêu thương của Ngài để tình yêu thương đó được đáp lại?

Sự Bảo Lãnh

Điều gì xảy ra nếu như ai đó có thể giải quyết những sai lầm mà bạn phạm phải? Đó phải là một người thánh khiết, ai đó tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nếu như ai đó có thể làm trung gian hòa giải giữa bạn và Đức Chúa Trời thì sao? Ai đó quan tâm đến bạn và thậm chí “sửa chữa” những tổn hại mà bạn gây ra trong đời sống.

Nhưng ai có thể làm được điều đó? Chẳng một con người nào có thể đạt được và giữ được tiêu chuẩn của sự hoàn hảo của Chúa. Để có thể hoàn thành vai trò này, phải là một Đấng có những thuộc tính siêu nhiên – ai đó có thể đền bù cho những gì bạn đã gây ra. Chẳng một con người nào có thể trở thành một người bảo lãnh và đền bù liên tục cho những sai lầm của người khác. Có thể đền bù có một lần nhưng không thể nào đền bù mãi mãi được.

Đức Chúa Trời chính là Giải Pháp

Điều gì xảy ra nếu chính Đức Chúa Trời sai ai đó rửa sạch những sai phạm của bạn?  Ai đó có thể dọn sạch mọi rào cản giữa bạn với Đức Chúa Trời chỉ bằng một hành động đơn lẻ mà vĩ đại. Bạn đã gặp người đó trong đời sống của bạn chưa?

Ai đó có thể đứng giữa Đức Chúa Trời và bạn. Ai đó có thể đền bù cho những gì bạn đã làm. Ai đó đã làm theo cách đó có thể sẽ để lại ấn tượng không bao giờ quên.

Khoản đền bù lớn nhất mà một người nào đó có thể phải trả cho những sai lầm của anh ta là gì? Câu trả lời đó là: Mạng sống của người đó; thứ giá trị nhất của một con người. Nếu như có ai đó chết thế cho bạn vì mọi điều bạn đã phạm phải trong cuộc đời và thâm chí vì bất kỳ điều gì bạn sẽ phạm phải trong tương lai thì sao?

Đó chính xác là điều đã diễn ra – Đức Chúa Trời đã sai một Đấng mà người đó muốn bảo lãnh cho những sai lầm và những thiếu sót của bạn. Bằng cách này, Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề về khoảng cách giữa Ngài và nhân loại bởi vì sự tự do lựa chọn của nhân loại.

Chẳng có một con người nào có thể trở thành một người bảo lãnh cho mọi thiếu sót của toàn thể nhân loại, vì người đó chẳng thể đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Đấng đã được Đức Chúa Trời sai xuống không chỉ là một con người… Ngài đã sai chính Con Một của Ngài để hoàn thành công việc này. Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian như một con người, trở thành một đứa trẻ và trưởng thành như tôi và bạn. Ngài đã chấp nhận mọi thách thức và cám dỗ mà bạn và tôi đã từng gặp phải và tỏ ra rằng Ngài là một con người có thể sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người quá đỗi tuyệt vời đến mức Ngài hy sinh chính Con Ngài cho những con người sẵn sàng tin nhận thông qua sự chết của Con Đức Chúa Trời, mọi tội lỗi đã được tha, vì thế nhân loại có thể có một mối quan hệ thực sự với Đức Chúa Trời.

Lời Đề Nghị Tốt Nhất!

Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ đã chết trên cây thập tự và ở trong phần mộ ba ngày. Nhưng Ngài đã chứng tỏ rằng Ngài mạnh hơn cả sự chết bằng cách phục sinh từ nơi phần mộ. Bời huyết Ngài đã đổ ra, Ngài đã sửa lại mọi sai trật mà bạn và tôi đã phạm phải. Bởi sự can thiệp của Ngài, Đức Chúa Trời vẫn giữ được sự công bình và chúng ta có thể có một mối quan hệ không còn trở ngại với Đức Chúa Trời.

Nói gọn lại thì, đây chính là lời đề nghị tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho bạn để phục hồi mối quan hệ giữa bạn với Ngài!

Nhờ có sự can thiệp của Chúa Giê-xu Christ, con đường dẫn tới mối quan hệ với Đức Chúa Trời đã mở. Tất cả những gì Ngài mong muốn đó là bạn tin và chấp nhận rằng Đức Chúa Trời đã hy sinh Con Ngài vì những tội lỗi của bạn và muốn bạn tôn kính Đức Chúa Trời như là Đấng Sáng Thế và Đấng Dẫn Dắt trong cuộc đời của bạn.

Sự Lựa Chọn Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời Bạn!

Nếu bạn tin và chấp nhận điều này bạn có thể trở thành một thành phần hiệu quả trong kế hoạch của Ngài. Bạn sẽ kinh nghiệm được rằng tương lai có nhiều ý nghĩa hơn là bạn tưởng tượng đấy.

Tại thời điểm này, bạn có thể đang đứng trước một bước lớn trong cuộc đời mình. Bạn có thể tin và chấp nhận, nhưng nếu bạn bỏ qua cơ hội. Thì đó là lựa chọn của bạn.

Nếu như bạn tin và chấp nhận, bạn có thể trở thành một phần kế hoạch của Ngài. Tương lai bạn sẽ còn choáng ngợp hơn là bạn có thể tưởng tượng.

Bây giờ tất cả những điều này có thể mới mẻ đối với bạn. Nếu bạn muốn đọc thêm về Chúa Giê-xu Christ thì xin sử dụng những đường link sau:

Những câu hỏi cần suy nghĩ trong Ngày Thứ 6:

  • Bạn hiểu rằng bạn không thể đáp ứng được tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời không?
  • Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn không? Do you think that God loves you?
  • Bạn có bằng lòng chấp nhận rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian để trả giá cho sự bất tuân lệnh và những sai lầm trong cuộc sống của bạn không?

Ngày tốt nhất trong đời bạn vẫn chưa đến đâu … Hãy quay lại vào Ngày Thứ Bảy!

Tiếp Tục Đọc Ngày Thứ Bảy

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...