Khám Phá Ý Nghĩa Của Sự Sống

Khám Phá Ý Nghĩa Của Sự Sống

Ý nghĩa của đời sống tôi là gì?

Chào mừng bạn đã đến với trang web ThinkOneWeek! Trên trang web này bạn có thể khám phá ra mục đích của cuộc đời bạn trong vòng một tuần. Bằng cách đọc chương trình 7 ngày từ 5 đến 10 phút mỗi ngày, bạn có thể tìm ra ý nghĩa của đời sống bạn! Nếu bạn muốn học hỏi thêm về ý nghĩa của đời sống mình hãy bắt đầu đọc Ngày Thứ Nhất:

Bắt đầu tuần của bạn vào Ngày Thứ Nhất

Mục đích của cuộc đời bạn

Tại sao bạn  sống? Mục đích của cuộc đời bạn là gì? Điều gì xảy ra sau khi chết? Sớm hay muộn chúng ta cũng phải đối mặt với những câu hỏi này trong cuộc đời. Không phải là những câu hỏi để có thể trả lời dễ dàng… Tôi đố bạn suy nghĩ về cuộc đời mình và tương lai của bạn trong vòng một tuần. Một vụ đầu tư đáng giá đấy!

Để giúp bạn suy nghĩ thì bạn sẽ tìm thấy 7 chủ đề trên trang web này. Hãy đầu tư một chút thời gian mỗi ngày trong tuần tiếp theo và tôi hy vọng rằng bạn sẽ có một khám phá quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cũng giống như tôi đã khám phá ra!

Bạn không phải đồng ý mọi lúc với những vấn đề được trình bày trên trang web này. Tôi hy vọng bạn đọc trang web một cách cởi mở và đưa ra ý kiến riêng. Nếu bạn không đồng ý, thì cứ đi tiếp và tự mình tìm hiểu sự thật. Điều này có thể rất có giá trị với cuộc đời bạn. Hãy dành một chút thời gian và đầu tư một tuần trong cuộc đời!

Vậy, nếu bạn muốn khám phá ý nghĩa của cuộc sống, xin hãy đọc tiếp…

Bắt Đầu Tuần Của Bạn Ngày Thứ Nhất 

Đặt lời nhắc email trong tuần của bạn