Day 7 – Mahal ka ng Dios

Day 7 – Mahal ka ng Dios

Mahal ng Diyos ang Kanyang mga nilalang. Mahal ka rin niya! Nais din niyang mahalin  Siya ng Kanyang mga nilalang. Ang katotohanan ay na pinipili ng karamihan sa mga tao ay huwag tanggapin ang kanilang Tagalikha, ngunit sa halip ay namuhay ng ayon sa kanilang gusto.

Nais ng Diyos na makipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu. Upang matanggap ang Kanyang Espiritu sa iyong puso, kailangan mo munang tanggapin ang Diyos bilang iyong Tagapaglikha at si Jesucristo bilang iyong Tagapagligtas at Panginoon. Siya ang magiging gabay mo sa hinaharap.

Ang iyong kalayaan sa pagpili ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na pumili o ito ay laban sa Diyos; kung ang lahat ay malinaw, at mayroon at maliit na lugar para sa iyong sariling pagpili. Ngunit, ngayon na narinig mo ang mga katotohanan, ito ang iyong pinili. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang alok ng Diyos: Maniwala na ang kamatayan ng anak ng Diyos ang nagpalaya sa iyo mula sa mga bunga ng iyong malayang kalooban at tanggapin Siya bilang iyong Lumikha at gabay sa iyong bagong hinaharap.

Siyempre, maaari mo ring piliin na huwag paniwalaan ito o huwag pansinin ang alok at magpatuloy sa pamumuhay tulad ng ginawa mo na noon. Sa pagpili, tatanggihan mo  ang Diyos pati na ang relasyon na nais Niya sa iyo.

Ang alok na ito ay ginawa: ang kailangan mo lang gawin ay maniwala na binigyan ng Diyos ang Kanyang Anak na si Jesus upang mamatay para sa iyong mga pagkakamali at binayaran upang iligtas ka mula sa walang hanggang kamatayan. Kung mas pinili mong huwag paniwalaan ito o huwag pansinin ang alok na ito at nananatili ka sa iyong sariling buhay, tinatanggihan mo ang Diyos Mismo at ang isang relasyon sa Kanya ay hindi posible.

Huwag ipagpaliban ang iyong pagpili, dahil maaaring mahuli ka kapag maghihintay ka para sa isang mas mahusay na pagkakataon. Siyempre baka gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa Diyos, si Hesu-Cristo at ang Kanyang alok bago ito tanggapin. Para sa karamihan ng mga tao ay hindi madaling mamili. Pagkatapos ng lahat, isinuko mo ang kontrol ng iyong buhay. Kapag hindi ka handa na gumawa ng isang pagpipilian sa araw na ito, huwag sumuko sa pagtuklas ng higit pa tungkol sa Diyos hanggang sa ikaw ay handa na upang gawin ang iyong mga pinili. Ang pinakamabuting paraan upang malaman ang tungkol sa Diyos ay ang pagbabasa ng Biblia.

 

Handa ka na bang pumili ngayon?

Nais mo bang tanggapin ang alok na ginawa ni Hesucristo para sa iyo?

Oo! Handa akong tanggapin ang alok ni Hesucristo

Gusto kong mag-isip ng higit pa tungkol dito

Hindi salamat, hindi sa sandaling ito

Tinanggap ko na ang alok na ito

 

.