Day 4 – Ang kahulugan ng Buhay

Day 4 – Ang kahulugan ng Buhay

Bago kami magpatuloy sa tanong kung ang taga-disenyo na ito ay interesado sa iyo o hindi, subukan nating malaman ang higit pa tungkol sa kanya at sa kanyang plano.

Bakit kailangang gawin ng taga-disenyo ang uniberso, lupa at lahat dito? Hindi ba siya nasisiyahan sa kanyang nakaraang sitwasyon? Siya ba ay nababato at naghahanap ng pakikipagsapalaran? Gusto ba niyang gumawa ng isang bagay na kahit siya ay masosorpresa ? Bakit hindi niya sirain ang lahat ng ito pagkatapos malaman  na ang kanyang mga likha ay maaaring hindi naman nakakatawa pagkatapos ng lahat?

Paano kung may mas malaking plano sa lahat ng ito, mas malaki kaysa sa maaari nating maobserbahan? Nauunawaan ba natin ang ilan sa mga ito? Kung gayon, ano ang gusto ng planong ito?

Ipinahayag ang malaking plano

Paano kung ginawa ng taga-disenyo ang kanyang nilikha upang ibahagi ang kanyang kadakilaan sa kanyang mga nilalang?

Paano maipahayag ng isang nilalang ang paggalang at pasasalamat sa kanyang designer? Ang kalayaan ng pagpili ay gumagawa ng pagkakaiba: kung ang isang nilalang ay maaaring pumili upang tanggapin at respetuhin ang kanyang maylikha,  sila din naman ay maaaring tanggihan siya. Gayunpaman, kapag ang nilikha ay mas pinili  huwag pansinin o kaya humadlang sa Maylikha nito; ito siyempre ay isang insulto sa taga-disenyo. Ito ay tulad ng isang bata na hindi pinapansin ang pagkakaroon niya ng ama o ina.

Paano makatatayo ang isang nilalang sa harapan ng hindi maiisip na dakilang taga-disenyo? Kinakailangan ng taga-disenyo na ito na maging perpekto, dahil kailangan niya ang maging perpekto at dalisay sa moralidad: iyon ang pwede nating tingnan sa paligid natin. pagkatapos ng lahat, kung hindi siya pantay-pantay, malinis at sakdal, ang sansinukob ay malamang na magreresulta sa gulo.

Kung gusto naming bumuo ng isang larawan ng taga-disenyo, maaari naming tingnan kung paano gumagana ang mga batas ng kalikasan. Isinasaalang-alang na ang buong sansinukob ay gumagana sa pamamagitan ng mga nakapirming patakaran, kaya ang arkitekto ay dapat na isang taga-disenyo ng kaayusan at istraktura

Kung sisirain mo ang mga batas ng kalikasan, pagkatapos nito y kumpletong  kaguluhan ang magiging resulta. Tulad ng nakikita natin sa kalikasan, ang mga bagay ay gumagana ayon sa maayos na mga panuntunan. Tinitiyak ng mga batas na ito na ang buhay ay alam natin na posible. Tulad ng nakita natin sa mga bulaklak at tao, ang komplikadong kumbinasyon ng mga sistema at proseso ay hindi mapaghihiwalay.

Ang mga likas na batas ay hindi maaaring magulo o balewalain. Kung magagawa nila, ang buong sistema ay babagsak sa  kaguluhan sa mahabang panahon ang nakalilipas. Ang mga kahihinatnan ng mga batas ng kalikasan ay simple at malinaw. Maaari mong gawin ang iyong pinakamahusay, ngunit hindi mo maaaring hindi pansinin ang gravity. Dapat mong tanggapin na ang gravity ay naroroon at matututunan mong mabuhay kasama ito mula sa iyong pagkabata sa pamamagitan ng pagbagsak at pagtayo..

Ang mga epekto ng lahat ng mga panuntunan ay, na kapag ang isang kamalian ay nangyayari, ang ‘parusa’ ay awtomatikong kasunod nito. Ito ay isang  katotohanan ng buhay. Halimbawa, hindi mo maaaring maitanggi ang grabidad. Hindi mo maaaring suholan ito, kailangan mo lamang harapin ito.

Ito ay pareho sa kaugnayan sa taga-disenyo; kung balewalain mo siya at hindi mo sundin ang kanyang plano, ikaw ay walang silbi o gamit. Kung paanong aalisin ng magsasaka ang damo mula sa kanyang bukid at aanihin ang mga pananim na nais niyang palaguin.

Ang maylikha ay dapat na napaka-itim-at-puti: isang magandang bagay o hindi mabuti. Hindi siya maaaring suhulan, maaari rin itong maipasiya mula sa mga batas ng kalikasan na ipinailalim sa atin.

Ikaw ba ay bahagi ng plano?

Kung ang tanggihan natin ang taga-disenyo ay direktang magreresulta sa paghatol, paano na ang tungkol sa kalayaan ng pagpili? Sa habang nabubuhay may puwang upang gumawa ng mga pagpipilian. Gayunpaman, may pagkakataon na, ang oras ay ubos na. Kung ang isang nilalang ay patuloy na tinatanggihan ang sa kanyay lumikha, ang nilalang na ito ay walang mapapala sa huli.

Siguro makikita mo ang mga resulta ng mga taong naninirahan sa labas ng plano sa paligid mo:

  • Bakit ang mga mayayamang tao, kahit na sikat at malusog, ay madalas na hindi nasisiyahan sa kanilang buhay?
  • Bakit ang mga pinaka-mayaman at makapangyarihang tao ay madalas na hindi nasisiyahan sa kanilang posisyon?
  • Kung Magkakaroon ba ng mga materyal lubos ba na masisiyahan ang sinuman? Kung mayroon kang ilan, palagi pa ring mag-aasam na magkaroon ng higit pa.
  • Bakit natatakot ang mga tao na mamatay? dahil ba ang buhay ay natapos pagkatapos ng kamatayan?

Nakaranas kami ng isang tiyak na kahungkagan, isang pangangailangan para sa higit pa. Nais naming magkaroon ng kahulugan sa buhay.

So much for today, isipin ang tungkol dito:

  • May kahulugan ba ang aking paglalarawan sa plano ng taga-disenyo?
  • Kung may plano, ano ang iyong papel dito?
  • Nais mo bang maging responsable sa iyong buhay?
  • Ano ang iyong kasalukuyang relasyon sa iyong taga-disenyo?

Malugod kang bumalik bukas sa araw na 5!

Magpatuloy sa Araw 5