Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus

ulad ng nabasa mo, nagpasya ang Diyos na ipadala ang Kanyang tanging Anak sa lupa, upang mamuhay bilang tao.

Si Jesus (tinatawag din na Cristo na nangangahulugang Hari o Mesiyas) ay ipinanganak sa Israel 2000 mga taon na ang nakararaan. Makababasa nang marami pa sa aklat ng Lucas sa Biblia.

Sa kanyang unang tatlumpung taon, si Jesus ay nanirahan sa tradisyunal na buhay ng mga Judio, nagtatrabaho bilang isang karpintero. Sa panahong ito, ang buong Israel ay nasa ilalim ng Romanong diktadurang Caesar, kabilang ang Bethlehem, kung saan isinilang si Jesus, at Nazareth, kung saan siya ay nanirahan.

Sa kanyang mga labintatlo, sinimulan ni Jesus ang kanyang pampublikong pagtuturo at pagpapakita ng mga naitala na himala, gayon pa man ay hindi pa kailanman naglakbay nang higit sa 200 milya mula sa kanyang lugar ng kapanganakan. Sa loob ng tatlong taon, ang reputasyon ni Jesus ay kumalat sa buong bansa. Ang mga gobernador ng Roma at ang mga tagapamahala ng mga lalawigan ng Israel at ang mga pinuno ng mga Judio (ang mga tagapayo ng relihiyon) ay nakilala niya. Kasama ang mga pangunahing mensahe ni Jesus:

  • Mahal ka ng Diyos at kasama mo siya
  • Mahalin ang isa’t isa
  • Ang  kahalagahan ng bawat isa at bawat tao
  • Mabuting balita: mapupunta sa lupa ang kaharian ng Diyos
  • katotohanan ng paghatol sa langit o sa impiyerno
  • Pinatatawad ng Diyos ang mga humihingi ng kapatawaran

Ang pinaka-kontrobersyal na pagkilos ni Jesus ay na siya ay paulit-ulit na nagaangking siya ay Diyos, na isang direktang paglabag sa batas ng Judio. Kaya tinanong ng mga lider ng relihiyon ang pamahalaan ng Roma na hulihin siya. Sa bawat isa sa maraming mga opisyal na husgado, nakita ng mga Romano na hindi siya nagkasala ng paglabag sa anumang batas ng Roma. Kahit ang mga pinuno ng mga Judio ay nakita na bukod pa sa pag-angkin ni Hesus na  siya ay Diyos, perpektong sinunod ni Jesus ang kautosan ng mga Judio.

Ganunpaman, ang mga lider ng relihiyon, gingamit ang argumento ng di-pagsang-ayong pampulitika, hikayatin si Pilato, isang Romanong gobernador ng katimugang lalawigan ng Israel, upang pahintulutan ang pagpapatupad.

Si Jesus ay pinagmalupitan at pagkatapos ay binitay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, na ipinako sa isang pahalang na kahoy tulos(krus). Ang pamamaraang ito ng pagpapatupad ay nagpapabagal sa daloy ng hangin sa kanyang mga baga, na pinatay siya sa loob ng tatlong oras. (Basahin ito sa Biblia; Lucas 22)

Gayunpaman, ayon sa mahigit na 500 saksi, si Jesus ay bumalik mula sa pagkamatay ng tatlong araw, at sa susunod na 40 araw ay naglalakbay sa parehong timog at hilagang lalawigan ng Israel. Para sa marami, ito ay matibay na patunay na ang mga pag-aangkin ni Jesus na Diyos ay totoo. Pagkatapos ay bumalik si Jesus sa Jerusalem, ang lunsod kung saan siya pinatay kamakailan, at ayon sa mga saksi, iniwan niya ang lupa na buhay siya sa pamamagitan ng pagtaas sa kalangitan. (Basahin ito sa Biblia; Mga Gawa 1)

Ang resulta ng mga mahimalang mga pangyayari, ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay dumami. Makalipas ang ilang buwan lamang sa gayong lunsod ng Jerusalem ang isang rekord ay nagsasaad na ang ilang 3000 mga bagong tagasunod ay idinagdag sa isang araw. Ang mga lider ng relihiyon ay tumugon sa pamamagitan ng pagsisikap na masira ang mga tagasunod ni Jesus. Marami sa mga taong ito ang pinili na mamatay sa halip na tanggihan ang kanilang paniniwala na si Jesus ay ang tunay na Diyos.

Sa loob ng 100 taon, ang mga tao sa buong imperyong Romano (Asia Minor, Europa) ay naging tagasunod ni Jesus. Noong 325 AD, ang sumusunod kay Jesus, ang Kristiyanismo, ay naging opisyal na relihiyon ng Romanong Emperor Constantine. Sa loob ng 500 taon, kahit na ang mga templo ng mga diyos ng Gresya sa Greece ay naging mga simbahan para sa mga tagasunod ni Jesus. Bagaman ang ilan sa mga mensahe at mga turo ni Hesus ay nalusaw o namali ng pagpapahayag dahil sa pagpapalawak ng isang relihiyosong institusyon, ang mga orihinal na salita at buhay ni Jesus ay nasasabi na lang  ng malakas para sa kanilang sarili.

Higit pa tungkol kay Jesus, Anak ng Diyos

Bumalik sa mga link at higit pang impormasyon

Ang Panalangin

Ang Panalangin

hindi direktang sasagot sa iyo, madarama mo ang Kanyang pansin sa iyong panalangin. Maging taos-puso sa iyong panalangin sa Diyos...
Simbahan

Simbahan

Kung walang simbahan, pwede mong subukan na humanap ng iba pang mga Kristiyano at magsimula ng isang iglesya. Ang Iglesia...
Si Hesus na Anak ng Diyos

Si Hesus na Anak ng Diyos

Bakit tinatawag na "Anak ng Diyos" si Jesus? Sinabi mismo ni Hesus na Siya ang Anak ng Diyos: "Pagkatapos ay...
Pagbibinyag

Pagbibinyag

Ang bautismo o ang binyag ay ang " tanda" upang ipakita  na ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesus. Ang...
Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Pag-ibig ng Diyos Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang...
Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus

ulad ng nabasa mo, nagpasya ang Diyos na ipadala ang Kanyang tanging Anak sa lupa, upang mamuhay bilang tao. Si...
Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia ay hindi isang aklat lamang. Sa totoo lang, hindi isang libro, kundi isang library ng 66 na aklat....
Ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu

Itinuturo sa atin ng Bibliya na ang tunay na Diyos ay binubuo ng 3 tao. Tinatawag din itong Trinity. Para...

Comments are closed.