పవిత్రాత్మ

పవిత్రాత్మ

దేవుడు నిజానికి 3 వ్యక్తులని కలిగి ఉన్నాడని బైబిలు బోధిస్తుంది. దీనిని ట్రినిటీ అంటారు. మనుషులుగా మనకు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. మనకు ఇలాంటి జీవుల గురించి తెలియదు కాబట్టి, ఒక చిత్రాన్ని తయారు చేయడం కష్టం.

బైబిలులో, దేవుని యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులు వర్ణించబడ్డారు; దేవుని తండ్రి, దేవుని కుమారుడు మరియు పవిత్ర ఆత్మ. దేవుని తండ్రి సృష్టికర్తగా వర్ణించబడింది; దేవుని కుమారుడు మనిషి మరియు దేవుని మధ్య మధ్యవర్తి మరియు పవిత్రాత్మ ప్రజలలో ఉండగలిగే భగవంతుడి యొక్క ఆత్మ.

భగవంతుడు వారి సృష్టికర్త అని నమ్మినా మరియు తమ తప్పులకు యేసు చనిపోయాడు అని నమ్మినా, ఆ వ్యక్తీ పవిత్రాత్మ ను పొందుతాడు.

 

మీరు పవిత్రాతమను చూడలేరు కనుక మీరు దానిని “అనుభవించటం” వీలవుతుంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని మీ జీవితానికి పంపుతుంది. పవిత్ర ఆత్మ మీ జీవితాన్ని తీసుకోదు, మీరు ఎంచుకున్న స్వేచతో ఒక జీవి ఉంటుంది,  కానీ అతను కొన్ని విషయాలలో మీ కళ్ళు తెరిపిస్తారు. ఇది మీకు ఇవ్వబడితే, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మకు శక్తినిచ్చే లేదా ప్రత్యేక బహుమానం చేస్తారు.

 

పవిత్రాత్మ ఏమి చేస్తుంది?

  • అతను క్రైస్తవ జీవితంలో మీకు సహాయం చేస్తాడు మరియు యేసును అనుసరించడానికి మిమ్మల్ని శక్తివంతుడిని చేస్తాడు. ఆయన మీరు కూడా యేసు వాలే మారటానికి  ఎంతగానో సహాయం చేస్తారు.
  • ఆయన మీకు భగవంతుడి గురించి నేర్పుతాడు మరియు నిజం వైపుకు తీసుకుని వెళ్తాడు.( లూకా సువార్త16:13-14)
  • ఒక క్రైస్తవుడిగా మారడానికి ముందు తెలియవలసిన విషయాలను ఆయన బోధిస్తాడు.
  • ఆయన మీకోసం ప్రార్ధన చేతున్నారు(రోమియులకు 8:26-27)

 

దేవునితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపినట్లయితే ప్రజలతో వివాహం లేదా ఇతర సంబంధాలలో మీరు పవిత్రాత్మ నుండి మరింత అనుభవించవచ్చు. ఇద్దరు భాగస్వాములు కలిసి తగినంత సమయాన్ని గడపనప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు విడిపోతాయి.

పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మీకు ఒక క్రైస్తవునిగా అవసరమైన కొన్ని బహుమతులను ఇవ్వగలడు. ఆ బహుమతులు బైబిల్ లో చూడవచ్చు (ఉదాహరణకు 1 కోరింతియన్స్ 12). ఆ బహుమతులలో పరిస్థితులు మీకు సహాయపడతాయి.
మీ బహుమతుల కోసం మీరు ఇప్పుడు వెతకనక్కర్లేదు.మీకు వాటి అవసంరం ఉన్నప్పుడు మీకు వాటిని భగవంతుడు అందచేస్తారు.

 

లింక్లు మరియు మరింత సమాచారం కి తిరిగి వెళ్ళండి

 

యేసు యొక్క జీవితం

యేసు యొక్క జీవితం

మీరు చదివినట్లుగానే భగవంతుడు ఆయన కుమారుడిని ఒక మానవుడిగా జీవించటానికి భూమి మీదకు పంపాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు. యేసు(క్రీస్తు అని కూడా పిలుస్తారు అంటే రాజు లేదా...
భగవంతుడి కుమారుడు యేసు

భగవంతుడి కుమారుడు యేసు

యేసుని "దేవుని కుమారుడు" అని ఎందుకు పిలుస్తారు? యేసు ఆయనంతట ఆయనే తానూ దేవుని కుమారుడుని అని చెప్పుకున్నారు: "అందుకు వారందరు అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడవా?...
బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం

బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం

బైబిల్ కేవలం ఒక పుస్తకం మాత్రమే కాదు. నిజానికి, అది ఒక్క పుస్తకం కాదు ఒక 66 పుస్తకాల గ్రంధాలయం. దీనిలో చరిత్ర పుస్తకాలు, జీవిత చరిత్రలు, కవిత్వం,...
బాప్టిజం

బాప్టిజం

మీరు యేసు యొక్క నిజమైన అనుచరుడని ఇతరులకు చూపించడానికి బాప్టిజం "బాహ్య చిహ్నం". బాప్టిజం ప్రక్రియ చాలా సులభం. మీరు నిలబడి, కుర్చుని లేదా కొంచెం నీటిలో...
ప్రార్ధన

ప్రార్ధన

ప్రార్ధన అంటే దేవునితో మాట్లాడటం. అన్నింటికీ దేవుడు మీకు ప్రత్యక్షంగా సమాధానం చెప్పకపోయినా, మీ ప్రార్థన తో ఆయన దృష్టిని మీకు తెలుస్తుంది. దేవునికి నీ ప్రార్థనలో నిష్కపటుగా...
పవిత్రాత్మ

పవిత్రాత్మ

దేవుడు నిజానికి 3 వ్యక్తులని కలిగి ఉన్నాడని బైబిలు బోధిస్తుంది. దీనిని ట్రినిటీ అంటారు. మనుషులుగా మనకు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. మనకు...
చర్చి

చర్చి

మీరు ఒక క్రైస్తవుడిగా మారినప్పుడు, ఒక స్థానిక చర్చిని సందర్శించాలని సూచించబడింది. ఏ చర్చి లేనట్లయితే, మీరు ఇతర క్రైస్తవులు కనుగొని ఒక చర్చి మీరే ప్రారంభించడానికి...
కొన్ని ఉపయోగకరమైన బైబిలు వచనాలు

కొన్ని ఉపయోగకరమైన బైబిలు వచనాలు

భగవంతుని ప్రేమ యోహాను సువార్త 3 :16-18 దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా3 పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను...

Comments are closed.