6వ రోజు – పరిష్కారం

6వ రోజు – పరిష్కారం

దేవుని విస్మరిస్తూ లేదా తిరస్కరించడం ద్వారా, మా అంతిమ ఫలితం శాశ్వత మరణం. అది దేవునితో సంబంధం లేని భవిష్యత్తు.

దేవుడు ప్రేమతో నిండి ఉంటే, అతను గందరగోళాన్ని ఎలా పరిష్కరించగలను? మౌలిక నియమాలను ఉల్లంఘించటానికి ఉద్దేశించిన ఆ అపరిపూర్ణ ప్రజలను ఆయన ఎలా స్వీకరిస్తాడు. ఎలా జవాబివ్వచ్చో ఆయన తన ప్రేమను ఎలా చూపిస్తాడు?

ఒక బెయిల్

మీరు చేస్తున్న తప్పులను ఎవరన్నా జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? అది ఎవరైతే స్వచ్చంగా, పూర్తిగా భగవంతుడి స్తాయిలో ఉండవలసి ఉంటుంది. మీకు అమరియు భగవంతుడికి మధ్య ఎవరన్నా మధ్యవర్తిత్వం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? మీ గురించి జాగ్రత్త తీసుకుని మీ వలన జీవిత కాలంలో జరిగిన తప్పులను ఎవరన్నా జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది.

కాని, అది ఎవరి చేస్తారు? ఏ మానవులు కూడా పరిపూర్ణంగా ఉండలేరు. ఈ పాత్రను పూర్తి చేయటానికి, మీరు అతీంద్రియ లక్షణాలతో ఉన్న వ్యక్తిగా ఉండాలి – మీరు గందరగోళంగా ఉన్నవారికి భర్తీ చేయగల ఎవరైనా. ఎవరూ నిరంతరం హామీ మరియు మరొకరి యొక్క తప్పులు భర్తీ చేయగలరు. బహుశా ఒక సారి అంతే కాని ప్రతిసారి కాదు. 

భగవంతుడే పరిష్కారం

మీ గందరగోళాన్ని పరిష్కరించటానికి భగవంతుడే ఎవరిన్నన్నా పంపితే? మీకు భగవంతుడికి మధ్య ఉన్న అడ్డంకులన్నీ ఒకే ఒక్క పెద్ద పనితో పరిష్కరించేవారిని. ఆ వ్యక్తిని మీరు మీ జీవితంలో కలిసారా?

ఎవరరైతే మీకోసం దేవుడితో ఉంటారో. మీరు చేసిన దానికి ఎవరైతే బాధ్యతా వహిస్తారో. ఎవరైతే అస్సలు మరచిపోలేని విధంగా ఒక గుర్తుని వదులుతారో?

ఎవరైనా తమ తప్పులకు గాను చెల్లించే అతిపెద్ద మూల్యం ఏమిటి? సమాధానం: వారి జీవితాన్ని ఇవ్వటం; మానవ జీవితంలో అతివిలువైన పని. మీరు మీ జీవితంలో చేసిన అన్నిటికి మీ బదులు ఎవరన్నా చనిపోతే మరియు మీరు మీ భవిషత్తులో చేసే వాటికి కూడా?

నిజానికి జరిగినది ఇదే- మీ తప్పులను భరించటానికి భగవంతుడు ఎవరినోఒకరరిని పంపుతారు. ఇప్పటినుండి, స్వేఛ్చ వలన భగవంతుడు ఆయనకీ మరియు మానవుడికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని తొలగిస్తారు.

ఏ మానవుడు కూడా తప్పుచేసిన వాడు కాదు. చివరికి వారు భగవంతుడి నియమాలను తెలుసుకుంటారు.

 

దేవుడి చేత పంపబడినవాడు కేవలం ఎవరైతే కాదు … ఈ ఉద్యోగాన్ని సాధించడానికి తన స్వంత కుమారుని పంపాడు. దేవుని కుమారుడు, యేసుక్రీస్తు, భూమిపై మానవుడిగా, శిశువుగా, నీవు నాలాగే నన్ను పెరిగాడు. మీరు మరియు నేను ఎదుర్కొన్న అన్ని సవాళ్లు మరియు టెంప్టేషన్స్ అతను ఒక మానవుడు, దేవుని ప్రామాణిక జీవించడానికి అని చూపించాడు.

కానీ, అది మాత్రమె కాదు. ప్రజలపట్ల దేవుని ప్రేమ వలన ఆయన తన కుమారుని బలి అర్పించటంద్వాతా చాలా అద్భుతంగా ఉంది, దేవుని కుమారుడి మరణం ద్వారా, వారు ఇతరుల తప్పులు తీసివేయవచ్చు, అందువలన దేవునితో నిజమైన సంబంధాన్ని కలిగివుంటాయి.

ఉత్తమమైన ఆఫర్!

భగవంతుడి కుమారుడు ఏసు భూమి మీద ఒక శిలువ మీద కానిపోయారు మరియు మూడు రోజుల పాటు ఒక సమాధిలో ఉన్నారు. ఆయనని ఆయన సమాది నుండి కాపాడుకుని  ఆయన తన గొప్ప అని నిరుపించుకున్నారు. నువ్వు నేను చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా తెలియచేసారు. అతని జోక్యం ద్వారా, దేవుడు ఇంకా నీతిమంతుడై ఉండగలడు మరియు మనము దేవునితో నిరంతర సంబంధం కలిగి ఉండగలము.

ఇది మీకు మరియు ఆయనకీ మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించడానికి దేవుడు మీకు చేసిన గొప్ప ఆఫర్ ఇది మొదటగా అర్థం చేసుకోవడంలో ఎలా అర్థం కాలేదు!

యేసుక్రీస్తు జోక్యం ద్వారా, దేవుని సంబంధం ఒక మార్గం తెరిచి ఉంది. దేవుడు కుమారుడిని మీ పొరపాట్ల కోసం చనిపోతాడని మీరు నమ్ముతున్నారని మరియు మీరు మీ సృష్టికర్తగా మరియు మీ గైడ్ జీవితంలో భవిష్యత్తులో దేవునికి గౌరవించాలని ఆయన కోరుతున్నాడని అతను కోరుతున్నాడు.

మీ జీవితంలో ముఖ్యమైన ఎంపిక ఏది?

మీరు దీనిని నమ్మి అంగీకరిస్తే మీరు కూడా భగవంతుడి ప్రణాళికలో ఒక భాగం అవుతారు. మీరు ఊహించిన దాని కంటే కూడా భవిషత్తు మరింత అర్ధవంతంగా ఉంటుంది అని మీకు తెలుస్తుంది.

ఈ సందర్భంలో, మీరు మీ జీవితంలో ఒక పెద్ద పని కోసం నిలబడతారు. మీరు దీనిని నమ్మి అంగీకరించవచ్చు, అన్తీకాడు మీరు ఇది అలా సాగనివ్వవచ్చు కూడా. అది మీ ఇష్టం. 

మీరు ఇది నమ్మి మరియు అంగీకరిస్తే, మీరు కూడా సృష్టికర్త యొక్క ప్రణాళికలో ఒక భాగం కావచ్చు. ఎప్పుడు ఊహించిన దానికంటే కూడా మీ భవిషత్తు మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది.

 

ఇప్పుడు ఇదంతా మీకు కొత్తగా ఉండవచ్చు. మీరు యేసు గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ క్రింద లింకులు ఉపయోగించవచ్చు.

6 వ రోజున మీరు ఆలోచించవలసిన ప్రశ్నలు:

  • మీరు దేవుని పరిపూర్ణ ప్రమాణాలను సాధించగల సామర్ధ్యం లేదని మీకు తెలుసా?
  • భగవంతుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారా?
  • జీవితంలో మీ అవిధేయత మరియు తప్పులు చెల్లించడానికి దేవుడు తన కుమారుడైన యేసును భూమికి పంపినట్లు మీరు ఒప్పుకుంటారా?

మీకు మంచి రోజు ఇంకా రానుంది …7వ రోజు తిరిగి రండి!

7వ రోజున తిరిగిరండి

యేసు యొక్క జీవితం

యేసు యొక్క జీవితం

మీరు చదివినట్లుగానే భగవంతుడు ఆయన కుమారుడిని ఒక మానవుడిగా జీవించటానికి భూమి మీదకు పంపాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు. యేసు(క్రీస్తు అని కూడా పిలుస్తారు అంటే రాజు లేదా...
భగవంతుడి కుమారుడు యేసు

భగవంతుడి కుమారుడు యేసు

యేసుని "దేవుని కుమారుడు" అని ఎందుకు పిలుస్తారు? యేసు ఆయనంతట ఆయనే తానూ దేవుని కుమారుడుని అని చెప్పుకున్నారు: "అందుకు వారందరు అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడవా?...
బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం

బైబిల్, భగవంతుడి యొక్క పుస్తకం

బైబిల్ కేవలం ఒక పుస్తకం మాత్రమే కాదు. నిజానికి, అది ఒక్క పుస్తకం కాదు ఒక 66 పుస్తకాల గ్రంధాలయం. దీనిలో చరిత్ర పుస్తకాలు, జీవిత చరిత్రలు, కవిత్వం,...
బాప్టిజం

బాప్టిజం

మీరు యేసు యొక్క నిజమైన అనుచరుడని ఇతరులకు చూపించడానికి బాప్టిజం "బాహ్య చిహ్నం". బాప్టిజం ప్రక్రియ చాలా సులభం. మీరు నిలబడి, కుర్చుని లేదా కొంచెం నీటిలో...
ప్రార్ధన

ప్రార్ధన

ప్రార్ధన అంటే దేవునితో మాట్లాడటం. అన్నింటికీ దేవుడు మీకు ప్రత్యక్షంగా సమాధానం చెప్పకపోయినా, మీ ప్రార్థన తో ఆయన దృష్టిని మీకు తెలుస్తుంది. దేవునికి నీ ప్రార్థనలో నిష్కపటుగా...
పవిత్రాత్మ

పవిత్రాత్మ

దేవుడు నిజానికి 3 వ్యక్తులని కలిగి ఉన్నాడని బైబిలు బోధిస్తుంది. దీనిని ట్రినిటీ అంటారు. మనుషులుగా మనకు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. మనకు...
చర్చి

చర్చి

మీరు ఒక క్రైస్తవుడిగా మారినప్పుడు, ఒక స్థానిక చర్చిని సందర్శించాలని సూచించబడింది. ఏ చర్చి లేనట్లయితే, మీరు ఇతర క్రైస్తవులు కనుగొని ఒక చర్చి మీరే ప్రారంభించడానికి...
కొన్ని ఉపయోగకరమైన బైబిలు వచనాలు

కొన్ని ఉపయోగకరమైన బైబిలు వచనాలు

భగవంతుని ప్రేమ యోహాను సువార్త 3 :16-18 దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా3 పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను...