5వ రోజు – డిజైనర్ కి ఒక పేరు ఉంది

5వ రోజు – డిజైనర్ కి ఒక పేరు ఉంది

మీరు ఎప్పుడన్నా సృష్టికర్త గురించి విన్నారా? ఆయనకీ ఒక పేరు ఉంటుందా?
ఇది మీకు ఒక ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించకపోవచ్చు: ఈ సృస్తికర్తకి ఒక ప్రసిద్ది చెందినా పేరు ఉంది: భగావంతుడు.

భగవంతుడి గురించి మీకు ఒక సొంత ఆలోచనా విధానం ఉండవచ్చు.

ఈ చిత్రం సరైన అవగాహన ఆధారంగా ఉందొ లేదో తెలుసుకోండి.

ఇక్కడ ఉన్నది నమ్మకండి, మీరు విమర్శకుడిగా ఉండండి. మీరు ఆయన నిజమైన గుర్తింపును కనుగొనటానికి సమయాన్ని వెచ్చించటం ద్వారా దేవుని గురించి మీరు నిజం తప్పక తెలుసుకోగలుగుతారు. ఓపెన్-మైండ్డ్ గా ఉండండి మరియు మీ పూర్వ ముఖ్యాంశాలను మరియు ఇతరుల నుండి మీరు స్వీకరించిన వాటిని మీ శోధనను పరిమితం చేయనివ్వవు.

ఎందుకు దేవుడు తనను తాను చూపించడు?

దేవుడు ఎందుకు కనపడడు అని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు? ఆయన ఎవరు అని చూడటం చాలా సులభమైన విషయం అవ్తుంది. కాని అది ఏ విధంగా సాధ్యమైవుతుంది? అందరిలోనూ ఆయన ఒక గొప్ప జీవి. కళ్ళు ముసుకోకుండా సూర్యుడిని చూడలేము, ఆ సూర్యుడిని సృస్టించిన దేవుడిని చూడటం ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది?

అంతేకాకుండా, మనం దేవుడ్ని మన కళ్ళతో కనుక చూడగలిగితే, ఎంపిక మనకి ఉన్న స్వతంత్రం అంతగా ఉండదు. మీరు తప్పక ఆయనకు విధేయులుగా ఉంటారు. ఆయన కనపడనట్లయితే మీరు మీ నిజమైన తత్వాన్ని చూపిస్తారు. తల్లి తండ్రులు లేనప్పుడు చిన్న పిల్లలను ఇంటి వద్ద వదిలిపెట్టిన విధంగా ఉంటుంది….వారు ఏమి చేయటాన్ని ఎంచుకుంటారు?

ఈ విశ్వం పూర్తిగా ఆర్డర్ మరియు స్ట్రక్చర్ తో నిర్మించబడింది. “సరైనది” మరియు “తప్పు” కు కూడా వర్తించే చట్టాలు ఉన్నాయి. ప్రతి వ్యక్తికి ఏది మంచి ఏది చెడు అని గ్రహించే ఒక భావం ఉంటుంది. వీటన్నిటి రూపకర్త భగవంతుడు అయితే, ఆయన ఉండాల్సిన దానికంటే ఆయన మంచిగా ఉన్నట్లు. ఆయన ఏ పరిహారం లేకుండా ఏ తప్పులు క్షమించలేడు – ఆయన ఆ విధంగా చేస్తే, ఏ ఇతర వ్యక్తి కూడా అదే తప్పు చేసి అదే విధంగా చూడమని అడగవచ్చు మరియు ఫలితంగా అన్ని తప్పు విషయాలు నిర్లక్ష్యం మరియు అన్యాయం వ్యాప్తి చెందుతుంది.

అది ఎంత పెద్దది లేదా చిన్నది అయి ఉండవచ్చు, వాటిని ఉల్లంఘిస్తే దాని పరిణామాలకు మీరు బాధ్యులు అవుతారు.

 

ప్రతి ఒక్కరు వారు చేసిన పనులకు వారే బాధ్యులు అవుతారు అందువలన అందరు వారి సృష్టికర్తను త్వరగా లేదా ఆలస్యంగా మరచిపోతారు. అవిధేయత యొక్క స్వల్పమైన రూపం, ప్రతి తప్పు, మిమ్మల్ని అపవిత్రం చేస్తుంది, మరియు మీరు ఇకపై దేవుని పరిపూర్ణత మరియు న్యాయాన్ని అనుభవించలేరు.

మీరు కనుక అందరిని సృస్టించిన భగవంతుడు అనే ఒక సృష్టికర్త ఉన్నారు నమ్మినట్లయితే, మీరు ఆయన సృష్టి నుండి లేదా ప్రకృతి యొక్క నియమాల నుండి ఆయన ఉనికిని గమనించగలుగుతారు.

పెద్ద ప్రణాళిక

మన స్వేచా ఎంపిక యొక్క ఫలితం, ప్రమాదకరమైనదిగా కనపడుతుంది. దేవుడి నియమాలను ఉల్లగించిన ప్రతి మానవుడికి ఆయన ముందు నిలబడలేరు. 

దీనిని మరి కొంచం వివరించటానికి: దేవుడి ప్రణాలికలను ఉల్లంగించిన వారు శిక్షార్హులు. కొన్ని వందలు మరియు వేల మంది ప్రజల మరణాలకి కొంత మంది ప్రజలు కారణం అవుతారు. వారు తప్పక శిక్షింపబడతారు. కాని చిన్నగా ఉల్లంగించిన వాటికి మరియు పెద్ద వాటికి మధ్య ఉన్న గీత ఏది?

ముందుగా వివరించిన విధంగా, మన సృష్టికర్త భగవంతుడు లంచం తీసుకొని వారు. వారి స్వేచాచిత్తనుసారంగా తన జీవులకు తాము ఎంచుకునే ధోరణిని కలిగి ఉంటాయి, వారు స్వతంత్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. వారి జీవితాలను వారే బాధ్యతా తీసుకోవాలి అనుకుంటారు.

అవిధేయత యోక్క్ చిన్న రూపం, జీవితంలో ఎదో తప్పు చేయటం, వంటివి మిమ్మల్ని జీవితంలో మిమ్మల్ని మలినం చేస్తుంది  మరియు స్వచ్చమైన మరియు పరిపూర్ణమైన దేవుడిని చుదనివ్వావు. ఈ సమస్యను మీ అంతట మీరు పరిష్కరించుకోలేరు.

కాని మీ డిజైనర్ అయిన మీ భగవంతుడు కనుకున మీ పట్ల జాగ్రత్త చూపిస్తే ఏమిటి సంగతి? మీరు ఆయన సృస్టించిన జీవులు. ఆయనే మిమ్మల్ని చేసారు!

ఆయన తన పరిమితిని తానూ సృస్టించిన జీవులకు చూపించుకోవటానికి ఈ పూర్తి విశ్వాన్ని సృష్టించి ఉంటే, మరియు మిమ్ములని చేరుకోవటానికి?

భావంతుడు ఆయన స్వయంగా మీతో ఏమన్నా పంచుకోవాలి అనుకుంటే ఏమిటి?  ఆయనకీ మీ అవసరం ఉంది అని కాదు, ఆయనకు మీరంటే ఇష్టం అని?

మరి ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కారం అవుతుంది? ఇంకా చదవండి అప్పుడు మీకు ఈ ప్రపంహంలోని అతి పెద్ద ప్రణాళిక అర్థం అవుతుంది.

మంచి మరియు చెడు యొక్క సంతులనం లేదు

ఎవరన్నా కనుక మరొకరిని ఇబ్బంది పెడితే వారి మధ్య బంధం చెడిపోతుంది. దానికి ఒక సాకు సరిపోతుంది, కాని ఏదన్నా విరిగిపోతే దానికి ప్రత్యన్యాయం ఆశిస్తారు. ఏదన్నా నియమాన్ని కనుక ఉల్లంఘిస్తే అదేవిధంగా జరుగుతుంది, అంటే ప్రత్యర్డులు ఏదన్నా మూల్యం చెల్లించ వలసి ఉంటుంది లేదా వారిని కారాగారంలో ఉంచవలసి ఉంటుంది. హింస ఎంత ఎక్కువగా ఆంటే శిక్ష కూడా అంతే తీవ్రంగా ఉంటుంది.

కాని భగవంతుడి దగ్గర ఇది వేరుగా ఉంటుంది- ఆయన చిరకాలమైన మరియు నమ్మకమైన బంధాన్ని కోరుకుంటారు. మానవులమైన మనం వీటిని సాధించలేము. నిజాయితీగా ఉండాలి అనుకుంటే, వారి తీరులో వారికి ఒక సొంత ఇష్టప్రకారం ఆలోచనలు మరియు పనులు చేస్తూ ఉంటారు.

దేవుని తో, మంచి మరియు చెడు కోసం సంతులనం ఉండదు – అతను మరియు మీకు సత్సంబంధం ఆయన ఆశిస్తారు. అయినప్పటికీ, త్వరలోనే దేవునితో మనకున్న సంబంధం నుండి మమ్మల్ని నడిపించే డబ్బు, ఆస్తులు, శక్తి, కుటుంబం మరియు ఇతర సంబంధాల వంటి ఇతర కారణాల కోసం మేము త్వరలో శోధించాము.

 

అందువలన మనం భగవంతుడితో సరైనా బంధాన్ని ఎప్పుడు కూడా సాధించలేము. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిని కలిసారా? ఎవరైతే ఎప్పుడు సరైన పనులు చేస్తారో మరియు ఇతరులను అసాలు భాధించరో? మీరు ఆ వ్యక్తీ గురించి తెలుసుకున్న కొద్ది మీరు వారి గురించి అర్థం చేసుకుంటారు మరియు అతడు లేదా ఆమె వారికి నచ్చిన విషంగా అలోచితారు అని అర్థం అవుతుంది.

భగవంతుడితో సంబంధం అనేది పరిపూర్ణం చేయటం మానవులకు సాధ్యం కాదు. భగవంతుడు నీవివంతుడు అయినందువలన ఆయన మన తప్పులను క్షమించలేరు. దీనిని ఎలా పరిష్కరించాలి?

ఈ రోజు గురించి ఆలోచించటానికి: 

  • మీరు సమస్యను గుర్తించారా? భగవంతుడిని ఎవరన్నా హృదయపూర్వకంగా గౌరవిస్తారా? లేదా అతను లేదా ఆమె వారి ఇష్టాలను మాత్రమే చుసుకుంటారా?
  • దేవుడి పట్ల అవిదేయతను మీరు స్వయంగా ఎలా పరిష్కరించగలుగుతారా?
  • పెద్ద ప్రణాళికలో మీరు ఎలా సరిపోతారు?

మిగిలిన రోజు మొత్తం మీరు దీని గురించి మీరు ఆలోచించండి మరియు దయచేసి రేపు తిరిగిరండి!

6వరోజున తిరిగిరండి