3వ రోజు – జీవితం యొక్క డిజైన్

3వ రోజు – జీవితం యొక్క డిజైన్

ఈ చివరి రెండు రోజులు జీవితం ఒక రూపకల్పన లేకుండా ఏర్పడినట్లు చాలా అసాధ్యం అని మేము గమనించాము. ఇప్పుడు, ఒక నమూనా కోసం, మీకు డిజైనర్ అవసరం. విశ్వం యొక్క కొన్ని రూపం, అన్ని వివరాలను విశ్వం, గ్రహాలు, భూమి మరియు జీవితం యొక్క ప్రణాళిక …

డిజైనర్ ఉంటే, ఎందుకు ఈ డిజైనర్ ఈ అపారమైన విశ్వం సృష్టించడానికి మరియు ఎందుకు అతను ఒక అద్భుతమైన అధునాతన బయోటాప్ట్ సృష్టించడానికి మాత్రమే ఒక గ్రహం ఎంచుకోండి ఉంటుంది?

 

వీటి అన్నిటి వెనకాల ఉన్న పెద్ద ప్రణాలిక ఏమిటి?

కొన్ని ఇతర ప్రశ్నలు ఇప్పుడు పాప్ అప్ అవుతాయి: ఈ సృష్టిని చేసింది ఈ డిజైనర్ ఏ నా  అమరియు లేదా దాని విధికి దాన్ని వదిలేశారా? లేదా ఈ డిజైనర్ ఇప్పటికీ తన సృష్టితో బాధపడుతుందా? మరియు అలా అయితే, మనం ఎలా గమనించ గలుగుతాము?

ఈ డిజైనర్ ఇప్పటికీ తన సృష్టి తర్వాత చూస్తున్న ఊహించటం కష్టం కావచ్చు మా గ్రహం మీద చాలా పిసినారితనం ఉంది, అది కాదు?

ఈ డిజైనర్ గరిష్టంగా వెళ్లి ఒక సజావుగా పని ‘యంత్రం’ కంటే ధైర్యంగా ఏదో సృష్టించింది ఉంటే?

అతను స్వేచ్ఛా ఎంపికతో సహా ఒక ప్రణాళికను చేస్తే ఏమి చేయాలి? తమ స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వేచ్ఛతో జీవులు చేయటం ద్వారా, తమను తాము సృజనాత్మకంగా చేయగలగటం. ఇది రోబోట్లు జీవితానికి వచ్చిన సైన్స్ ఫిక్షన్ చలన చిత్రం లాంటిది కాదా?

ఇది సృష్టి యొక్క గొప్ప రూపంగా ఉంటుంది; డిజైన్ చాలా సాహసోపేత రకం. జీవులు డిజైనర్ యొక్క పథకానికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, థింగ్స్ తప్పుగా మారిపోతుంది.

ఈ ఎంపిక స్వేచ్ఛ కారణంగా, జీవులు కూడా వారి డిజైనర్కు వ్యతిరేకంగా విస్మరించడానికి లేదా ఎంచుకోవడానికి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

 

ఈ డిజైనర్ ఎవరు?

ఈ డిజైనర్ యొక్క ఏదైనా చిత్రం మీ వద్ద ఉందా?
ఆయనకీ మీ మీద ఆశక్తి ఉంటుందా?
లేదా మీరు కూడా ఆ ఉత్పత్తులలో ఒకటా?
ఆయన మీ గురించి జాగ్రత్త తీసుకుంటుంటే మరియు మీ గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఏంటి సంగతి?

ఆ ఆలోచన గురించి మీకు భయంగా ఉందా?

మీరు ప్రణాళిక గురించి తెలుసా? మీరు ప్రణాళిక చేసినట్లుగా మీరు వ్యవహరిస్తున్నారా లేదా మీరు జీవితంలో ఉత్తమంగా కనిపించేలా చేస్తున్నారా?

మీరు ఈ ప్రశ్నలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమేనా?

  • డిజైనర్ ఇప్పటికీ తన రూపకల్పనలో పాల్గొంటారా? అలా అయితే, మీకు ఎలా తెలుస్తుంది?
  • తన సృష్టి వెనుక పెద్ద ప్రణాళిక ఉందా?
  • డిజైనర్ మీతో సంబంధం ఉందా?
  • మీరు పెద్ద ప్ర
  • ణాళిక ప్రకారం నడుచుకున్తున్నారా?

ఈ రోజు గురించి ఆలోచించండి మరియు దయచేసి 4వ రోజు న రండి

4వ రోజున తిరిగిరండి

.