நாள் 2 – வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிகமாக உள்ளதா?

நாள் 2 – வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிகமாக உள்ளதா?

உங்கள் வாழ்க்கை பற்றி நீங்கள் யோசித்தீர்களா? அல்லது நீங்கள் அடுத்தடுத்து வரும் விஷயங்களைப் பற்றி ஆர்வம் காட்டுகிறீர்களா?

உங்கள் இருப்பைப் பற்றி சில பதில்களைக் கண்டீர்களா? வாழ்க்கையில் தற்செயல் மூலம் உருவாக்க முடியாது என்று நிரூபிக்கிற மாபெரும் எண்களாலும் நீங்கள் கவர்ந்திருக்கிறீர்களா?

வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிகமாகஉள்ளதா?

வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிகமாக இருந்தால் என்ன செய்வது? கூட அறிவியல் தற்செயலாக மட்டுமே உருவாக்க முடியாது என்று மேலும் நிரூபிக்கிறது. நம் வாழ்வைப் பற்றிய பல கேள்விகளில் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் கூட இல்லை.

விபத்து இல்லை

வாழ்வின் நிகழ்தகவு தொடர்ச்சியான சம்பவங்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டால், அது சாத்தியமற்றதாக நிரூபிக்கப்பட்டால், எல்லா இருப்புக்கும் பின்னால் சில புலனாய்வு இருக்கலாம். இந்த உளவுத்துறை நாம் உருவாக்கிய பூமி உட்பட அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் வடிவமைத்த படைப்பாளியாக இருந்தால் என்ன ஆகும்?

ஒரு சிந்தனை கொடுக்க அது உங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்குமா?

நுண்ணறிவு வடிவமைப்பு

எல்லா இருப்புக்கும் பின்னால் ஒரு திட்டம் இருக்கும் என்றால், ஒரு வடிவமைப்பாளரும் இருக்க வேண்டும். இது என்ன வடிவமைப்பாளராக இருக்கும்?

நம்மை சுற்றி உள்ள அனைத்தையும் வடிவமைத்தவர் போல ஏதாவது ஒரு உருவத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள உங்களால் இயலுமா. விவரிப்பிற்காக ஒரு கண் வடிவமைப்பாளரும், நம் உணர்ச்சிகளைக் கடக்கும் சிக்கலான தன்மையும். பல நூற்றாண்டுகள் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்குப் பிறகு கூட நமக்குத் தெரியாத பல தகவல்கள் உள்ளன. இது ஒரு விதிவிலக்கான கட்டிடமாக இருக்க வேண்டும்!

ஒரு கட்டிட கலைஞர்

இந்த படைப்பாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும்? இது ஒரு மிக சக்திவாய்ந்த மற்றும் சரியான இருப்பது இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், உங்களால் பார்க்க முடிகிற அனைத்தையும் உருவாக்க முடியாது, அத்தகைய சரியான விவரம் இல்லை.

விஞ்ஞானத்தின் பல காலங்களுக்குப் பிறகு, நாம் மனிதர்களாக இருப்பதைப் போன்றது இயற்கைக்கு ஒப்பானது. இது அனைத்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு மனம் கவரும் அறிவு இருக்க வேண்டும்.

ஒரு சரியான வடிவமைப்பு

அத்தகைய படைப்பாளருக்கு விஷயங்களை சரியானதாக்க முடியுமா? சுற்றி பாருங்கள் … நீ என்ன பார்க்கிறாய். எல்லாம் சரியானதா? ஒருவேளை நீங்கள் அது இல்லை என்று கூறுவீர்கள். எப்படியோ, எல்லாமே சரியானது அல்ல. ஆனால் இயற்கையின் விதிமுறையில் இயங்கும் சட்டங்களின் காரணமாக சுய அழிவுகரமான குழப்பம் இல்லை

இன்று பற்றி சிந்திக்க:
•ஒரு வடிவமைப்பாளரால் உலகம் உருவாக்கப்பட்டது என்று நீங்கள் கற்பனை செய்ய முடியுமா?று பற்றி சிந்திக்க:

  • என்ன வகையான வடிவமைப்பாளர் இருக்க வேண்டும்?
    •வடிவமைப்பு சரியானது என்றால் அபூரணமும் துயரமும் ஏன் இருக்கும்?
  • ஒரு வடிவமைப்பாளர் இருந்தால், நீங்கள் அவருடைய படைப்பாக இருப்பீர்கள், இல்லையா?

இதை மெல்ல செய்ய சிறிது நேரம் தேவை? இன்று இதைப் பற்றி யோசிக்க தயங்காதே! நாளை மறுபடியும் உன்னை சந்திக்க விரும்புகிறேன்   நாள் 3ல்

நாள் 3 தொடரவும்