ඔබගේ සතිය සඳහා ඊමේල් මතක් කිරීමක් සකසන්න

ඔබගේ සතිය සඳහා ඊමේල් මතක් කිරීමක් සකසන්න

ඔබේ ජීවිතය සහ ඔබේ අනාගතය ගැන සිතමින් සතියක් ගත කිරීමට ඔබට උදව් කිරීමට අපි කැමැත්තෙමු. එය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සහ කිසිදු බැඳීමක් නොමැතිව.

අපගේ විද්‍යුත් තැපැල් මතක් කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වන්න, එවිට ඔබට දිනපතා සිහිකැඳවීමක් ලැබෙනු ඇත.

විද්‍යුත් තැපෑල මතක් කිරීම දැනට ඉංග්‍රීසියෙන් පමණක් ලබා ගත හැකි නමුත්, කෙසේ වෙතත් ඔබට දිනපතා සිතීමට කාලය ගත කිරීමට උපකාර කළ හැක.

මෙය ඔබට ඉතා අර්ථවත් සතියක් වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි!

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙනත් අරමුණු සඳහා භාවිතා නොකරන අතර අන් අයට විකුණනු නොලැබේ.
සතියක් සඳහා, ඔබට දිනපතා විද්‍යුත් තැපෑලක් ලැබෙනු ඇත. මෙම සතියෙන් පසු ඔබට තවත් ඊමේල් කිහිපයක් ලැබෙනු ඇත. ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක දායකත්වයෙන් ඉවත් විය හැක.

ඔබ දායක වූ පසු, ඔබට ඔබේ සතිය ආරම්භ කළ හැක:

Comments are closed.