ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭੋ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭੋ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ThinkOneWeek ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ

ਤੁਸੀਂ ਜੀਅ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ … ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਸਦੇ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇਗਾ!

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 7 ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ!

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ …

ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਸੈਟ ਕਰੋ