Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

“Waarom is er zoveel ellende op de wereld” is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de zin van het leven. En als er een God bestaat, waarom doet Hij er dan niets aan?

Heel eerlijk gezegd denk ik niet dat ik de vraag volledig voor je kan beantwoorden. Toch wil ik je hieronder een aantal punten geven om over na te denken;

Bestaat er wel een God?

De vraag gaat er al vanuit dat er een God bestaat… Is dat wel zo?

Op deze website heb ik beschreven waarom je vanuit de natuur de conclusie kan trekken dat er een Schepper is. De natuur zit overweldigend ingewikkeld in elkaar. Het is onmogelijk is dat deze door toeval en scheikundige processen kan zijn ontstaan. Kijk maar eens naar het menselijk DNA. Dit bestaat uit een enorm lange reeks informatie. Als je deze zou opschrijven, dan zou je meer dan 3000 boeken nodig hebben! Het is onmogelijk dat dat door spontane processen is ontstaan. Dat zou net zoiets zijn als dat er spontaan een mooi muziekstuk ontstaat door willekeurig een hoop losse muzieknoten op te schrijven.

Als het leven hier op aarde niet ontstaan is door toeval, dan moet er wel een ontwerp achter zitten. En een ontwerp heeft een ontwerper. We noemen die ontwerper “God”.

Het lastige is dat God zich niet zichtbaar laat zien voor ons mensen. God is immers geen materie, Hij heeft de materie juist gemaakt.

Ik denk dat God er een bewuste reden mee heeft, waarom Hij zich niet dagelijks op een materiële manier laat zien. Hij heeft in Zijn ontwerp ruimte gelaten voor keuze. Het meest complexe product van Zijn schepping is de mens. De mens is in staat om zélf keuzes te maken en daarmee ook zélf te bepalen of je je je Schepper accepteert of niet.

Deze keuzevrijheid heeft echter een grote keerzijde: Egoïsme. We denken allemaal zelf best goed te weten wat goed en belangrijk voor ons is. We vergeten alleen om ons af te vragen waarom we gemaakt zijn?

God wil graag respect, oprechte aandacht, maar ook dat zijn liefde voor de zijn schepselen wordt beantwoord. Ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom Hij de mensen heeft gemaakt. Niet omdat Hij iets tekort kwam, maar wel omdat het Hem wel voldoening geeft. Ware liefde krijg je niet als je “robots” maakt. De mens is geen voorgeprogrammeerd wezen en kan zelf bepalen of hij God respecteert of negeert. God wil dat mensen oprecht voor Hem kiezen.

Een relatie betekent dat het van twee kanten moet komen. Het gaat er dus ook niet om dat je je braaf aan allerlei wetjes en regels houdt. Dat is geen basis voor een relatie.

Doordat we geneigd zijn om aan ons zelf te denken, is de kans groot dat we alleen doen wat we zelf willen. We denken dat we God daar niet bij nodig hebben, of sterker nog… Veel mensen ontkennen Zijn bestaan. Door toe te geven aan ons egoïsme ontsporen sommige mensen zelfs in gedrag wat niets met liefde en medemenselijkheid te maken heeft. Met de meest gruwelijke gevolgen die we allemaal wel kennen, zoals oorlogen, misbruik enzovoorts.

Goed en kwaad

Stel dat er géén God bestaat. Dan blijft de vraag bestaan waarom er ellende in de wereld is. Je zou kunnen bedenken dat ellende er nou eenmaal is. Maar wat is dan de basis voor “goed” en “kwaad” als je er van uitgaat dat alles is omdat het is… Het bestaan van “goed en fout” houdt in dat er een algemene moraal is, een algemene waarheid, een standaard.

Waarom is iemand het waard om beschermd te worden tegen het “kwaad”? Is dat het gevolg van chemische en natuurkundige processen? Natuurwetten zeggen immers niets over goed of kwaad; Ze zijn er gewoon. Als alles alléén volgens vaste processen van oorzaak en gevolg verloopt dan is er ook geen keuze mogelijk. We hoeven ons dan ook niet druk te maken over alle ellende in de wereld.

We hebben het over “goed” en “kwaad”. In verschillende delen van de wereld verschilt de definitie van wat goed is en wat kwaad is. Tocht bestaat er een wereldwijde standaard, een moraal. Iemand doden is niet goed, en stelen wordt ook nergens goed gevonden. Het verkrachten van kinderen wordt door vrijwel ieder mens verafschuwd. Dit duidt op een absolute waarheid. Zonder een dergelijk waarheid bestaat de moraal niet. Waar komt deze absolute waarheid dan vandaan?

Als er geen God is, is er geen universeel “goed” en “fout”. Dat zou betekenen dat we geen basis hebben om verkrachting, moord, overspel en liegen ‘verkeerd’ te noemen.

Waarom grijpt God niet in?

Deze vraag gaat er van uit dat wij in staat zijn om Zijn positie over te nemen. Wij hebben echter niet de visie en de capaciteiten om Zijn plan te doorzien. Daarmee blijft wellicht de vraag waarom God sommige dingen toelaat onbeantwoord.

Ook ik worstel soms met de vraag waarom mensen elkaar gruwelijke dingen aandoen. Waarom greep God niet in toen Hitler, Mao Zedong of Stalin aan de macht kwamen? Het zelfde geldt voor natuurrampen, ziekten en dergelijke…

Misschien is het omdat het leven hier op aarde niet het belangrijkste is, ook al ervaren wij dat wel zo. Als er meer is dan wij kunnen zien, dan  wordt je kijk op deze vraag al heel anders.

Ik weet dat er méér speelt tussen ‘hemel en aarde’ dan wij kunnen zien. Soms ervaren we de aanwezigheid daarvan. Mensen die zich met de spirituele wereld bezig houden kunnen daar van getuigen.

Maar er is in de niet-zichtbare dimensie (de geestelijke) een strijd gaande tussen God en zijn schepselen (de engelen, waarvan ook een deel zich tegen God heeft afgezet). God laat dit allemaal toe tot een bepaald moment. Wij weten alleen nog niet wanneer dat is. In de tussentijd hebben wij de mogelijkheid om “partij te kiezen”. 

We gaan allemaal op een dag dood

Dat we allemaal dood gaan is een vaststaand feit. De Bijbel geeft hier een verklaring voor: Omdat de mensen de keuzevrijheid tussen goed en kwaad hebben gekregen, is het gevolg daarvan dat ze dood gaan. Het is net als met de natuurwetten; je kan ze niet omzeilen. Gezien de ellende die het kwaad veroorzaakt, is het waarschijnlijk ook beter dat je na verloop van tijd sterft.

Toch is er ook hoop!…

Wat is dan het nut van het leven?

Wat is dan het nut van het leven? We krijgen in ieder geval tijdens ons leven de kans om God als onze Schepper te accepteren. Dat maakt echter een relatie met Hem nog niet vanzelfsprekend. Wij blijven namelijk geneigd om onze eigen dingen te doen.

Als God niet rechtvaardig zou zijn maar alle fouten (zonden) door de vingers zou zien, dan zou zou de wereld in chaos veranderen. Iedere fout (zonde) heeft daarom een consequentie (straf); de uiteindelijke straf voor het egoïsme van de mens is de dood.

God weet echter dat wij fouten blijven maken. Hij heeft daarom een liefdevolle oplossing bedacht. Hij is zelf naar de aarde gekomen om alle fouten die tussen Hem en ons in staan voor eigen rekening te nemen door voor ons te sterven. Hierdoor kan nooit iemand Hem aanspreken op een oneerlijke behandeling. Zo maakt Hij de weg vrij voor een relatie met de mensen die Zijn uitgestoken hand aanpakken.

De grootsheid van Zijn kennis is onbegrijpelijk voor ons als mensen. Dit is waar geloof nodig is. Geloof is niet blind, het is niet hersenloos. Geloof erkent eenvoudig onze persoonlijke beperkingen en plaatst vertrouwen in een hogere macht – namelijk God.

Overigens: Iedereen heeft wel een geloof. Of je nou op God vertrouwt of op je eigen redeneervermogen, de publieke opinie, de wijsheid van deskundigen of iets anders. 

Leren van ellende…

Ondanks de negatieve kant van ellende is het ook een middel om te leren als mens. Als immers alles in het leven zonder problemen zou verlopen, dan zouden er geen uitdagingen zijn en ook geen tevredenheid. Ellende en uitdagingen dwingen ons ook om keuzes te maken. Door het maken van keuzes komt ons ware potentieel en ons ware “ik” naar boven.

Ellende en uitdagingen zorgen er voor dat je vertrouwen en geloof kan opbouwen. Vaak lijkt een bepaalde situatie verschrikkelijk, maar na verloop van tijd blijkt dat dit het beste is wat je is overkomen. Door deze situatie ben je gegroeid als mens. Door te accepteren dat we niet altijd een antwoord hebben op de vraag “waarom?”, ontwikkel je geloof en vertrouwen. Geloof vereist dat je je vertrouwen op een hogere macht (God) wilt baseren.

Deze benaderingen niet bedoeld zijn om de gevoelens van pijn en verlies die het gevolg zijn van tragedies weg te praten. De situaties waar mensen in kunnen zitten roepen juist op om te reageren met compassie en een verlangen om te helpen. Zodra we accepteren dat de moeilijkheden in het leven een mechanisme voor groei zijn, dan zal ons verzet hiertegen afzwakken. Dan kunnen we het leven ervaren met een blik op nieuwe mogelijkheden.

Wat als je het allemaal niet meer ziet zitten?

“Pain is inevitable, Suffering is optional.” (Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel.)

Soms lijkt de ellende groter dan de wil om verder leven. Ik zag onlangs een documentaire op TV over Chen Si, een Chinees die in zijn vrije tijd aanwezig is op een brug over de Yangtze rivier. Deze Nanjing Yangtze River Bridge staat wereldwijd bekend als een van de meest ‘populaire’ plekken voor mensen om zelfmoord te plegen. Iedere dag zijn er mensen die het leven niet meer zien zitten en met een sprong een einde willen maken aan hun ellende.

Als Chen Si er op tijd bij kan zijn, dan trekt hij ze weg bij de brugleuning en neemt ze mee naar een rustige plek. Hij geeft de wanhopige mensen een goede maaltijd en praat met hem of haar over de problemen die ertoe geleid hebben om ervoor te kiezen er een eind aan te maken. Meestal pas iets ergs gebeurd in hun leven en zien ze geen oplossing meer voor de ontstane problemen. Een luisterend oor en soms een “schop onder de kont” geeft de moedeloze een hernieuwde blik op zijn of haar leven.

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. ‘(Bijbel, Johannes 3:16)

‘Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. ‘ (Bijbel, Efeziërs 2:8-9)

Zo is het ook met God. Hij wil graag luisteren naar wat jij mee maakt en wat het met jou doet. Soms heeft hij een directe oplossing voor je klaar, maar soms zal je die zelf ook moeten leren ontdekken. Als je rondloopt met problemen die te groot lijken voor een oplossing, dan wil ik je uitnodigen om ze tegen God uit te spreken… Hij luistert naar je!

‘Ik wil uw offers niet, Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, Ik wil dat u Mij kent. ‘ (Bijbel, Hosea 6:6

Via deze website wil ik helpen om meer te meer leren over het doel van het leven en over hoe jij een écht zinvol leven kan leiden…

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...

Comments are closed.