Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als mens en sterven voor de mensen.

Jezus Christus, (Christus betekent Koning, Messiah) werd geboren in Israël ongeveer 2000 jaar geleden. Je kan er meer over lezen in de bijbel in het boek Lukas. De komst van Jezus als Messiah (verlosser, gezalfde) werd al in vele teksten van de bijbel voorspeld. Meer dan 50 voorspellende teksten zijn tijdens Zijn leven uitgekomen.

De eerste 30 jaar van zijn leven hier op aarde, leefde hij als traditioneel Jood, als zoon van een timmerman. In deze tijd was Israël bezet door de Romeinen. Jezus werd geboren in Betlehem en groeide op in Nazareth. Rond zijn 30e begon Jezus zijn openbare onderwijs en deed hij wonderen. Ondanks dat hij tijdens zijn leven nooit verder dan zo’n 300 kilometer van zijn geboorteplaats gereisd heeft, verspreidde zijn bekendheid al snel door het hele land. Niet alleen de Joodse bevolking maar ook de Romeinse bezetters hadden al snel notie van Hem.

De belangrijkste lessen die hij de mensen heeft meegegeven zijn;

  • God houdt van jou en wil een relatie met jou
  • Hou van een ander, ook je vijanden
  • De grote waarde van ieder individueel mens
  • Het goede nieuws: Het Koninkrijk van God komt op aarde
  • Het oordeel waarbij de mens naar de hemel of hel gaat
  • God vergeeft de mens die vraagt om vergeving

De voor de Joodse mensen meest schokkende boodschap die Jezus had was, dat Hij geregeld aangaf dat Hij de Zoon van God is, een directe overtreding van de Joodse wetten. Daarom vroegen de religieuze leiders aan de Romeinse overheid om Jezus te veroordelen tot de doodstraf.

Jezus werd in meerdere processen onschuldig bevonden, en zelfs de Joodse leiders moesten toegeven dat behalve de claim dat Jezus zichzelf Zoon van God noemde, er niets aan te merken viel op zijn leven. Jezus leefde zonder fouten en leefde volgens de Joodse wetten. Desondanks wisten de Joodse religieuze leiders het met politieke argumenten voor elkaar te brengen dat de Romeinse gouverneur de doodstraf goedkeurde.

Jezus werd op verschrikkelijke wijze ter dood gebracht, aan een kruis. Bij een kruisiging word iemand opgehangen aan zijn handen aan een kruis. Een mensonterende doodstraf waarbij door de hangende positie de lucht uit de langen van een mens wordt gedrukt. In tegenstelling tot andere gekruisigden, leed Jezus niet alleen van de fysieke pijn, maar heeft Hij tijdens zijn kruisiging ook geleden voor alle zonden van de mensen en werd Hij door God verlaten. Jezus stierf na 3 uur aan het kruis. (Lees erover in de bijbel in Lukas 22)

Ondanks dat meer dan 500 mensen ooggetuige waren van zijn dood, stond Jezus na 3 dagen weer op uit zijn graf. Hiermee toonde Hij aan werkelijk God te zijn en dat zelfs de dood geen grip op Hem had. Na zij opstanding reisde hij nog 40 dagen door Israël en verscheen aan vele mensen. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem, waar hij gekruisigd was, en verliet daarna de aarde door op te stijgen naar de Hemel. (Lees hier meer over in Handelingen 1)

Mede als gevolg van de wonderlijke gebeurtenissen, groeide het aantal volgers van Jezus snel. Slechts enkele maanden nadat Jezus de aarde had verlaten, werden er in Jeruzalem dagelijks zo’n 3000 volgelingen toegevoegd. De religieuze leiders probeerden dit een halt toe te brengen door de nieuwe ‘Christenen’ uit te roeien. Vele volgelingen stierven liever dan dat ze hun vertrouwen op Jezus en God vaarwel zegden.

In minder dan een eeuw, verspreidde de boodschap van Jezus zich door het gehele Romeinse rijk (Azië en Europa). In het jaar 325 werd het Christelijk geloof door Keizer Constantijn als officieel geloof van het Romeinse Rijk benoemd.

Helaas is Jezus boodschap ook vaak misbruikt voor politiek en financieel voordeel. Desondanks leeft de ware boodschap van Jezus gelukkig nog steeds in miljoenen en wellicht wel miljarden harten over de gehele wereld.

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...

Comments are closed.