De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat geschiedenisboeken, biografieën, poëzie, profetieën en brieven. De Bijbel is ook een heel oud boek. Sommige stukken werden circa 3.500 jaar geleden geschreven. Dit betekent niet dat de Bijbel in onze tijd niet meer van betekenis is. Iedereen die de Bijbel leest zal ontdekken dat de woorden nog steeds van toepassing zijn op ons leven.

Niet uit de lucht komen vallen

De Bijbel, zoals we het in boekvorm kennen, is niet uit de lucht komen vallen. Tussen het schrijven va het eerste en laatste boek van de bijbel liggen meer dan 1000 jaar. Desondanks vormt het één geheel. De Bijbel is een unieke verzameling geschriften. Het woord ‘Bijbel’ is afgeleid van de Griekse biblia wat ‘boeken’ betekent. Deze boeken bevatten de heilige geschriften van joden en christenen. Het gedrukte en gebonden boek zoals we het nu kennen heeft twee delen, 66 boeken, vele hoofdstukken en honderdduizenden verzen. Dit boek, dat zowel een eenheid als een verzameling van aparte en heel andere geschriften is, heeft een lange geschiedenis. Veel van de gebeurtenissen, religieuze wetten en voorschriften, verhalen, liederen, ideeën, profetieën en spreuken die veelal mondeling van generatie naar generatie werden overhandigd.

Verschillende schrijvers

De boeken van de bijbel werden geschreven in een periode van meer dan 1000 jaar, ongeveer 1000 voor Christus en 100 na Christus, op verschillende tijden en plaatsen. Talrijke schrijvers -alle door God geïnspireerd- hebben de teksten geschreven en weerspiegelen zo ook vele levens. Dit werd gedaan met de hand, op papyrus of perkament. Niet alle teksten zijn behouden. Ook worden ze niet allemaal goed genoeg beschouwd om te worden erkend als een definitieve verzameling (kanon) van teksten. Pas na langdurige en gecompliceerde processen bleek uiteindelijk welke boeken voldoende autoriteit en authenticiteit hadden om permanent in de Heilige Schriften te zijn.

Waarom geen duidelijke en uniforme handleiding?

Hier komen we terug bij de vrijheid van keuze. Als het een handleiding voor het leven zou zijn, zou er weinig keuze kunnen zijn.

De Bijbel bevat belangrijke levenslessen, en instructies (geboden) die goed zijn voor de mensen. Veel van deze instructies zijn voor het welzijn van de mens zelf. Het belangrijkste gebod is liefde. (Lees erover in de bijbel: 1 Korintiërs 13)

Doordat het woord van God wordt verteld door mensen, komt het tot leven. Door de Bijbel heen zien we mensen en hele volken worstelen met hun keuzes in het leven. Degenen die oprecht voor God kiezen, zullen Zijn plan ontdekken. De mensen die tégen God kiezen, hebben keer op keer geen toekomst.

Meer

De Bijbel bestaat uit twee hoofddelen, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat vooral over de mensen die God heeft gekozen als Zijn volk, het volk Israël. Over de strijd om trouw blijven aan God. Het Oude Testament staat vol verwijzingen naar Jezus (zie ook Meer over Jezus).

Het Nieuwe Testament beschrijft Jezus’ leven op aarde, waarin veel profetieën (voorspellingen) uit het Oude Testament worden vervuld. Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal door de ogen van de mensen die in het tijdperk van Jezus leven en kort daarna. Het bevat veel lessen van Jezus en het verhaal over Zijn kruisiging en opstanding.

Wanneer je de bijbel van begin tot einde leest, leer je een rode draad te ontdekken. Deze draad gaat over de liefde van God voor zijn schepsels, maar ook veel verhalen over mensen die ervoor kiezen om in het plan van God te leven óf God juist de rug toe te keren. Gods liefde verovert de dood voor degenen die het verlossende werk van zijn Zoon accepteren.

Comments are closed.