Samenvatting – Denk een week na over je leven

Samenvatting – Denk een week na over je leven

Waarom leef je? En wat gebeurt er met jou ná dit leven? Heb je hier ooit serieus over nagedacht? We dagen je uit dit te doen!

De wetenschap heeft de afgelopen decennia tientallen factoren ontdekt die noodzakelijk zijn voor leven op een planeet. Al deze factoren moeten perfect op elkaar afgestemd zijn. Spontaan ontstaan van leven is vrijwel onmogelijk! Wat is dan de verklaring voor de aanwezigheid van een unieke aarde vol complex leven in een immense ruimte? Het kan haast niet anders dan dat hier een ontwerp achter zit. Voor een ontwerp is ook een ontwerper nodig.

Inderdaad, er is een Ontwerper: Hij heet God. Hij heeft het universum, de aarde en alles daarop ontworpen en gemaakt. Maar niet als een volautomatisch geheel wat draait op natuurwetten. Hij is verder gegaan en heeft een ontwerp gemaakt waarin zijn creaties in staat zijn om zelf keuzes te maken. Deze keuzevrijheid geeft echter ook een probleem: Je kan kiezen voor jezelf of voor het plan van de Schepper. Hierdoor is een echte relatie tussen de perfecte God en de zelfingenomen mens onmogelijk. Dat is echter wél wat God zoekt.

Voor dit probleem heeft God een oplossing: God zond Zijn eigen Zoon -Jezus Christus- naar de aarde. De enige perfecte Mens ooit. Hij offerde Zijn leven voor jou op aan een kruis. Alleen zó kon vergeving mogelijk worden. Hij nam in jouw plaats de straf op zich voor alles wat jij ooit verkeerd hebt gedaan. Na 3 dagen stond Jezus Christus op uit de dood om te bewijzen dat Hij overwonnen heeft. Daarna is Hij teruggekeerd bij God in de hemel.

Dit zijn de feiten in het kort. Gods voorwaarde voor een relatie met Hem is dat je gelooft dat Jezus Christus Zijn Zoon is en dat Hij voor jouw fouten is gestorven en opgestaan uit de dood. Je moet Hem accepteren als je Redder en je Heer. Als je dat gelooft, zal God jouw fouten en ongehoorzaamheid vergeven. Hij neemt je dan zelfs aan als Zijn kind en garandeert je eeuwig leven, bij Hem in de hemel, na je dood.

Vaak kiezen mensen er uit gemak voor om God te negeren. Veel mensen geloven wel dat er “iets” is, maar nemen niet de moeite om uit te zoeken wat. Of ze geloven klakkeloos wat de wetenschap ze voorkauwt.
Zonder het geloof in Jezus Christus, is het onmogelijk om bij God te komen. Nu niet, maar ook niet ná dit leven. Wat is jouw keuze?

JA, ik wil de keuze vandaag nog maken!
Ik wil er graag een week over nadenken…
Nee, bedankt voor het aanbod