Archieven: Quizzes & Surveys

De Waarde van Jouw Leven

De Waarde van Jouw Leven

Ontdek hier wat de waarde van jouw leven is. Vul onderstaande vragen in.

Hoe oud ben je?

In welk werelddeel woon je?

Wat is je geslacht

Heb je op dit moment een relatie?

Heb je kinderen?

Hoe is je gezondheid?

Heb je vrienden?

Heb je echte vrienden, waarop je kan vertrouwen als je in problemen bent?

Wat voor werk doe je?

Is er iemand die jou haat?

Welke goede dingen heb je in je leven gedaan?

Hoe waardeer je jouw leven ten opzichte van andere mensen?

Wat voor verkeerde dingen heb je in je leven gedaan?

Hoe tevreden ben je met je leven?

Heeft ooit iemand jouw leven gered?

Hoe tevreden ben je met jouw leven?

The Value of Your Life Quiz

The Value of Your Life Quiz

Welcome to your The Value of Your Life Quiz

What is your age?

In what part of the world do you live?

What is your gender

Do you have a relationship?

Do you have children?

How is your health?

Do you have friends?

Do you have real friends that you rely on when you are in problems?

What work do you do?

Is there someone who hates you?

What good things did you do in life

How do you compare the value of your life compared with others

What crimes and/or bad things did you do?

Did someone ever die to save your life?

How satisfied are you with your life?