Naaischoolprojecten

Naaischoolprojecten

Middels verschillende naaimachineprojecten helpen onze lokale partners vrouwen in Bangladesh en India om een inkomen voor zichzelf en hun gezin te verzorgen.

De vrouwen krijgen eerst een naaicursus en na succesvolle afronding van de cursus worden de vrouwen hun eigen naaimachine aangeboden (mits hiervoor de middelen voorhanden zijn). Verschillende naaimachineprojecten hebben er voor gezorgd dat al tientallen vrouwen in Bangladesh en India in staat zijn om voldoende inkomen te hebben voor het levensonderhoud van hun gezin.

Na afronding van de opleiding kunnen de vrouwen een eigen bedrijf beginnen en inkomsten voor hun gezin verdienen.

Wilt u ook een gezin helpen om aan armoede te ontsnappen? Vraag naar een lopend project of doneer een naaimachine of een deel daarvan. Een eenvoudige niet-elektrische naaimachine kost momenteel tussen $ 75 en $ 100

Comments are closed.