Dag 5 – Het plan

Dag 5 – Het plan

De ontwerper heeft een naam

Zou de ontwerper ook een naam hebben? Het zal waarschijnlijk geen verassing voor je zijn als we hem kennen als God(1).

Je zal ongetwijfeld je eigen beeld hebben van God. Lees verder om uit te vinden of dat beeld juist is.

Je vraagt je misschien af waarom je God niet kan zien. Dat zou het waarschijnlijk een stuk makkelijker maken om te geloven.

Zou dat echter mogelijk zijn? Zou je als schepsel in staat zijn om voor een grootheid als God te kunnen staan? Als het al onmogelijk is om in de zon te kijken zonder verblind te worden, zou je dan God kunnen zien zonder ‘verblind’ te worden?

Aangezien God de schepper is van alles om je heen, zou je wel het nodige kunnen leren over Hem zelf door te kijken naar wat en wie Hij heeft gemaakt.

Daarnaast, als je God zou kunnen zien, wat zou dan nog de waarde van je keuzevrijheid zijn? Zou het niet zo zijn dat je je dan vrijwel automatisch respectvol en onderdanig zou opstellen voor een grootheid als God?

Je keuzes worden pas echt waardevol wanneer je ze kan maken zonder directe invloed van God. Net zo goed als de keuzes van een kind pas echt tellen wanneer de ouders niet over de schouders meekijken en het kind bij het minste of geringste op de vingers tikken.

Het grote plan

Het resultaat van de keuzevrijheid lijkt desastreus. Ieder mens is geneigd om God te negeren en te doen wat hij zelf wil. Het resultaat is dat geen enkel mens uiteindelijk zou passen in het perfecte plaatje wat God zou eisen.

Om dit nog wat duidelijker te maken: Ongehoorzaamheid aan Gods plan resulteert automatisch in het gevolg. Het is duidelijk dat leiders die honderden of duizenden doden op hun geweten hebben, gestraft moeten worden voor hun daden. Maar hoe hoog ligt de lat? Is één moord al voldoende om het nooit meer goed te kunnen maken? Of wanneer je opzettelijk of onopzettelijk iemand enorm verwond of gekwetst hebt? Waar ligt de grens tussen een kleine overtreding en een grote?

Zoals eerder uitgelegd, kan het haast niet anders dat God zwart/wit moet zijn. Hij kan niet worden omgekocht. Dus ook een kleine overtreding houdt in dat je je niet hebt gehouden aan zijn plan en zou moeten leiden tot ‘uitsluiting’. Aangezien alle mensen wel de neiging hebben om voor hun eigen belang te kiezen, om zelfstandig te zijn, is ieder mens wel eens ingegaan tegen zijn schepper.

Zelfs de geringste vorm van ongehoorzaamheid, iedere fout, maakt je onzuiver en daarmee ben je niet meer in staat om de confrontatie aan te gaan met de perfectie van God. Dit probleem kan je dan ook niet zelf meer compenseren door goede dingen te doen.

Maar wat nu als God geeft om zijn creaties. Als Hij om jou geeft? We zijn Zijn schepsels immers. Hij heeft jou gemaakt!

Wat als Hij het universum heeft gemaakt om Zijn grootheid te tonen aan al zijn schepsels, maar ook om om te zien naar jou!

Wat als God zijn grootheid wil delen met jou. Niet omdat Hij dat moet, maar omdat hij van jou houdt?

Hoe kan Hij het probleem dat ontstaat door de keuze vrijheid en de zelfingenomenheid van de mens dan oplossen?

Later meer hierover…

Het probleem

Als iemand iets naars doet tegenover iemand anders, dan zal de relatie tussen die twee verstoord zijn. Een excuus kan het weer goed maken en als er iets stukgemaakt is, zal er er een vergoeding verwacht worden. net zo goed als wanneer iemand de wet overtreed, dan zal de overtreder een boete moeten betalen of de gevangenis in moeten. Hoe groter de overtreding, des te zwaarder de straf.

Aangezien wij mensen vrijheid van keuze hebben, en daardoor geneigd zijn ook verkeerde keuzes te maken, zullen we nooit volledig kunnen voldoen aan de perfecte standaard van God.

Kijk maar om je heen. Heb je ooit iemand ontmoet die perfect is? Die alles goed doet en nooit iemand kwaad doet? Des te beter je iemand leert kennen, des te vaker zal je merken dat die persoon ook zijn tekortkomingen heeft. Dat hij of zij ook vaak aan zijn of haar eigenbelang denkt.

Zo ook in de relatie tegenover God. Zoals we eerder al moesten concluderen, is het voor de mens niet mogelijk om zijn eigen fouten blijvend goed te maken. Wat nu?

Een aantal vragen om over na te denken:

(H)erken je het probleem? Is iemand in staat om oprecht God te respecteren en te gehoorzamen? Of is iedere mens geneigd om in zijn of haar eigenbelang te handelen?

Hoe kunnen we dit probleem, deze kloof tussen God en mens oplossen?

Genoeg om vandaag over na te denken. Graag tot morgen op dag 6.

Door naar Dag 6

 

(1) Aangezien hij de schepper is van alles, zullen we vanaf nu de naam van de ontwerper en verwijzingen naar Hem met een hoofdletter schrijven. Een beetje respect is immers wel op z’n plaats.