Dag 3 – Een ontwerper?

Dag 3 – Een ontwerper?

De afgelopen 2 dagen hebben we moeten concluderen dat het vrijwel onmogelijk is dat het leven is ontstaan zonder ontwerp. En voor een ontwerp heb je een ontwerper nodig. Een architect die het heelal, de aarde én al het leven op aarde in alle detail heeft ontworpen.

Als er een ontwerper is, wáárom zou hij dan het onmeetbare heelal ontworpen hebben en vervolgens maar één planeet hebben uitgekozen om een verbluffend complexe biotoop te creëren? Wat zou het plan hierachter kunnen zijn?

Een andere vraag die wellicht bij je opborrelt is: Heeft zo’n ontwerper zijn ontwerp gemaakt en uitgevoerd en heeft hij het vervolgens aan zijn lot overgelaten? Of zou de ontwerper nog betrokken zijn bij zijn creatie?

Er is zoveel ellende op deze planeet, dat je zou mogen veronderstellen dat wanneer er een ontwerper geweest is, dat hij inmiddels het toneel heeft verlaten en de aarde aan de natuurwetten heeft overgelaten. Of niet?

Maar wat als de ontwerper nog een stap verder is gegaan dan alleen een statisch ontwerp wat oneindig kan werken op basis van een aantal natuurwetten.

Wat als hij een plan heeft gemaakt wat ook een keuzevrijheid bevat. Door wezens te maken die hun eigen beslissingen kunnen nemen en zelfs zelf in staat zijn om zelf dingen te ontwerpen en te bestuderen… Dat heeft wel wat weg van een science-fiction film waarin robots tot leven komen!

Dat zou wel een heel gewaagd ontwerp zijn. Een avontuur waarvan de uitkomst niet te voorspellen is. Het zou mis kunnen gaan en de wezens zouden er ook voor kunnen kiezen níet mee te werken aan het plan van de ontwerper.

Vanwege de keuzevrijheid, zouden de wezens ook zélf kunnen kiezen om mee te werken aan het plan van de ontwerper of ervoor te kiezen om hun eigen gang te gaan en hun ontwerper te negeren.

Wie is de ontwerper?

Heb je al een beetje een beeld kunnen vormen van de ontwerper? Zou hij ook aandacht hebben voor jou? Of ben je gewoon één van zijn vele creaties?
Wat als hij ook een specifiek plan heeft voor jou en jouw leven?

Beangstigt je dat idee?

Ben je je bewust van een eventueel plan? Leef je al vanuit een plan, heb je een doel met je leven? Of pluk je de dag en zie je wel wat er morgen op je pad komt?

Ben je bereid hierover na te denken?

  • Zou de ontwerper nog steeds betrokken zijn bij zijn ontwerp?Zo ja, hoe zou je dat kunnen merken?
  • Zou er een plan achter het ontwerp zitten?
  • Zou de ontwerper persoonlijke aandacht voor jou hebben?
  • Heb je zelf een plan voor je leven? Heb je een doel?

Denk hierover na en kom morgen terug bij dag 4!

Naar Dag 4

Aanbevolen film voor vandaag

.