Dag 2 – Is er meer?

Dag 2 – Is er meer?

Goed dat je er weer bent!

Heb je gisteren nagedacht over de oorsprong van het leven? Of kon je niet wachten en heb je alvast doorgeklikt? 

Heb je al een antwoord gevonden op de vraag hoe ons bestaan kan zijn begonnen? Was je onder de indruk van de énorme grote getallen die aangeven hoe klein de kans op spontaan ontstaan van leven zijn? Heb je misschien nog verder gezocht op internet hierover?

Wat als er meer is? Zelfs de wetenschap bewijst vaker en vaker dat het leven niet kan zijn ontstaan door alléén toeval of een samenloop van omstandigheden. Zelfs de grootste geleerden hebben nog steeds geen antwoorden gevonden op veel vragen over ons ontstaan.

Als de kans dat leven is ontstaan door op reeks van toevalligheden te verwaarlozen is, zou er dan een bepaalde vorm van intelligentie achter het ontstaan van het leven zitten? Wat als deze vorm van intelligentie een ‘architect’ is die het universum, de aarde en het leven op aarde heeft ontworpen?

Zou het kwaad kunnen om over die optie verder na te denken?

Als je het een kans wilt geven, lees dan verder…

Een ontwerp

Als er een plan zit achter ons bestaan, dan moet er dus ook een ontwerper, een architect zijn. En wat voor ontwerper zou dat dan zijn?

Zou je daar een beeld van kunnen vormen? Het is waarschijnlijk moeilijk om een voorstelling te maken van iemand die alle materie om ons heen heeft ontworpen, met oog voor detail en een complexiteit die ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. Zelfs de grootste geleerden hebben al moeite om alle feiten en samenhang te begrijpen in hun eigen vakgebied.

Wat zou deze architect van het leven voor iets of iemand zijn? Het moet een perfect en énorm machtig wezen zijn. Zo niet, dan zou hij niet in staat kunnen zijn om alles in detail te kunnen ontwerpen.
De natuur zit immers zo vol details, dat wij als mensen, zelfs na eeuwen van onderzoek, bij lange na nog niet alles begrijpen. Het moet dus een onvoorstelbare vorm van intelligentie zijn.

Als er dan een ontwerper is, dan zou het voor de hand liggen dat hij zijn ontwerp perfect zou maken. Maar kijk om je heen… Is alles perfect? Nee. Maar om de één of andere reden werken een hoop zaken wel volgens vaste regels, vaste patronen en wetmatigheden. Maar helaas gaan er ook zaken niet goed.

Om vandaag over na te denken:

• Kan je je een ontwerper voorstellen die alle leven op aarde heeft ontworpen?
• Wat voor ontwerper zou dat zijn?
• Als er een ontwerper is, dan ben jij ook ontworpen. Toch?

Neem je tijd om hierover na te denken. We zien je graag morgen weer terug!

Verder naar Dag 3