Categorie: More Information

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

“Waarom is er zoveel ellende op de wereld” is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de zin van het leven. En als er een God bestaat, waarom doet Hij er dan niets aan?

Heel eerlijk gezegd denk ik niet dat ik de vraag volledig voor je kan beantwoorden. Toch wil ik je hieronder een aantal punten geven om over na te denken;

Bestaat er wel een God?

De vraag gaat er al vanuit dat er een God bestaat… Is dat wel zo?

Op deze website heb ik beschreven waarom je vanuit de natuur de conclusie kan trekken dat er een Schepper is. De natuur zit overweldigend ingewikkeld in elkaar. Het is onmogelijk is dat deze door toeval en scheikundige processen kan zijn ontstaan. Kijk maar eens naar het menselijk DNA. Dit bestaat uit een enorm lange reeks informatie. Als je deze zou opschrijven, dan zou je meer dan 3000 boeken nodig hebben! Het is onmogelijk dat dat door spontane processen is ontstaan. Dat zou net zoiets zijn als dat er spontaan een mooi muziekstuk ontstaat door willekeurig een hoop losse muzieknoten op te schrijven.

Als het leven hier op aarde niet ontstaan is door toeval, dan moet er wel een ontwerp achter zitten. En een ontwerp heeft een ontwerper. We noemen die ontwerper “God”.

Het lastige is dat God zich niet zichtbaar laat zien voor ons mensen. God is immers geen materie, Hij heeft de materie juist gemaakt.

Ik denk dat God er een bewuste reden mee heeft, waarom Hij zich niet dagelijks op een materiële manier laat zien. Hij heeft in Zijn ontwerp ruimte gelaten voor keuze. Het meest complexe product van Zijn schepping is de mens. De mens is in staat om zélf keuzes te maken en daarmee ook zélf te bepalen of je je je Schepper accepteert of niet.

Deze keuzevrijheid heeft echter een grote keerzijde: Egoïsme. We denken allemaal zelf best goed te weten wat goed en belangrijk voor ons is. We vergeten alleen om ons af te vragen waarom we gemaakt zijn?

God wil graag respect, oprechte aandacht, maar ook dat zijn liefde voor de zijn schepselen wordt beantwoord. Ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom Hij de mensen heeft gemaakt. Niet omdat Hij iets tekort kwam, maar wel omdat het Hem wel voldoening geeft. Ware liefde krijg je niet als je “robots” maakt. De mens is geen voorgeprogrammeerd wezen en kan zelf bepalen of hij God respecteert of negeert. God wil dat mensen oprecht voor Hem kiezen.

Een relatie betekent dat het van twee kanten moet komen. Het gaat er dus ook niet om dat je je braaf aan allerlei wetjes en regels houdt. Dat is geen basis voor een relatie.

Doordat we geneigd zijn om aan ons zelf te denken, is de kans groot dat we alleen doen wat we zelf willen. We denken dat we God daar niet bij nodig hebben, of sterker nog… Veel mensen ontkennen Zijn bestaan. Door toe te geven aan ons egoïsme ontsporen sommige mensen zelfs in gedrag wat niets met liefde en medemenselijkheid te maken heeft. Met de meest gruwelijke gevolgen die we allemaal wel kennen, zoals oorlogen, misbruik enzovoorts.

Goed en kwaad

Stel dat er géén God bestaat. Dan blijft de vraag bestaan waarom er ellende in de wereld is. Je zou kunnen bedenken dat ellende er nou eenmaal is. Maar wat is dan de basis voor “goed” en “kwaad” als je er van uitgaat dat alles is omdat het is… Het bestaan van “goed en fout” houdt in dat er een algemene moraal is, een algemene waarheid, een standaard.

Waarom is iemand het waard om beschermd te worden tegen het “kwaad”? Is dat het gevolg van chemische en natuurkundige processen? Natuurwetten zeggen immers niets over goed of kwaad; Ze zijn er gewoon. Als alles alléén volgens vaste processen van oorzaak en gevolg verloopt dan is er ook geen keuze mogelijk. We hoeven ons dan ook niet druk te maken over alle ellende in de wereld.

We hebben het over “goed” en “kwaad”. In verschillende delen van de wereld verschilt de definitie van wat goed is en wat kwaad is. Tocht bestaat er een wereldwijde standaard, een moraal. Iemand doden is niet goed, en stelen wordt ook nergens goed gevonden. Het verkrachten van kinderen wordt door vrijwel ieder mens verafschuwd. Dit duidt op een absolute waarheid. Zonder een dergelijk waarheid bestaat de moraal niet. Waar komt deze absolute waarheid dan vandaan?

Als er geen God is, is er geen universeel “goed” en “fout”. Dat zou betekenen dat we geen basis hebben om verkrachting, moord, overspel en liegen ‘verkeerd’ te noemen.

Waarom grijpt God niet in?

Deze vraag gaat er van uit dat wij in staat zijn om Zijn positie over te nemen. Wij hebben echter niet de visie en de capaciteiten om Zijn plan te doorzien. Daarmee blijft wellicht de vraag waarom God sommige dingen toelaat onbeantwoord.

Ook ik worstel soms met de vraag waarom mensen elkaar gruwelijke dingen aandoen. Waarom greep God niet in toen Hitler, Mao Zedong of Stalin aan de macht kwamen? Het zelfde geldt voor natuurrampen, ziekten en dergelijke…

Misschien is het omdat het leven hier op aarde niet het belangrijkste is, ook al ervaren wij dat wel zo. Als er meer is dan wij kunnen zien, dan  wordt je kijk op deze vraag al heel anders.

Ik weet dat er méér speelt tussen ‘hemel en aarde’ dan wij kunnen zien. Soms ervaren we de aanwezigheid daarvan. Mensen die zich met de spirituele wereld bezig houden kunnen daar van getuigen.

Maar er is in de niet-zichtbare dimensie (de geestelijke) een strijd gaande tussen God en zijn schepselen (de engelen, waarvan ook een deel zich tegen God heeft afgezet). God laat dit allemaal toe tot een bepaald moment. Wij weten alleen nog niet wanneer dat is. In de tussentijd hebben wij de mogelijkheid om “partij te kiezen”. 

We gaan allemaal op een dag dood

Dat we allemaal dood gaan is een vaststaand feit. De Bijbel geeft hier een verklaring voor: Omdat de mensen de keuzevrijheid tussen goed en kwaad hebben gekregen, is het gevolg daarvan dat ze dood gaan. Het is net als met de natuurwetten; je kan ze niet omzeilen. Gezien de ellende die het kwaad veroorzaakt, is het waarschijnlijk ook beter dat je na verloop van tijd sterft.

Toch is er ook hoop!…

Wat is dan het nut van het leven?

Wat is dan het nut van het leven? We krijgen in ieder geval tijdens ons leven de kans om God als onze Schepper te accepteren. Dat maakt echter een relatie met Hem nog niet vanzelfsprekend. Wij blijven namelijk geneigd om onze eigen dingen te doen.

Als God niet rechtvaardig zou zijn maar alle fouten (zonden) door de vingers zou zien, dan zou zou de wereld in chaos veranderen. Iedere fout (zonde) heeft daarom een consequentie (straf); de uiteindelijke straf voor het egoïsme van de mens is de dood.

God weet echter dat wij fouten blijven maken. Hij heeft daarom een liefdevolle oplossing bedacht. Hij is zelf naar de aarde gekomen om alle fouten die tussen Hem en ons in staan voor eigen rekening te nemen door voor ons te sterven. Hierdoor kan nooit iemand Hem aanspreken op een oneerlijke behandeling. Zo maakt Hij de weg vrij voor een relatie met de mensen die Zijn uitgestoken hand aanpakken.

De grootsheid van Zijn kennis is onbegrijpelijk voor ons als mensen. Dit is waar geloof nodig is. Geloof is niet blind, het is niet hersenloos. Geloof erkent eenvoudig onze persoonlijke beperkingen en plaatst vertrouwen in een hogere macht – namelijk God.

Overigens: Iedereen heeft wel een geloof. Of je nou op God vertrouwt of op je eigen redeneervermogen, de publieke opinie, de wijsheid van deskundigen of iets anders. 

Leren van ellende…

Ondanks de negatieve kant van ellende is het ook een middel om te leren als mens. Als immers alles in het leven zonder problemen zou verlopen, dan zouden er geen uitdagingen zijn en ook geen tevredenheid. Ellende en uitdagingen dwingen ons ook om keuzes te maken. Door het maken van keuzes komt ons ware potentieel en ons ware “ik” naar boven.

Ellende en uitdagingen zorgen er voor dat je vertrouwen en geloof kan opbouwen. Vaak lijkt een bepaalde situatie verschrikkelijk, maar na verloop van tijd blijkt dat dit het beste is wat je is overkomen. Door deze situatie ben je gegroeid als mens. Door te accepteren dat we niet altijd een antwoord hebben op de vraag “waarom?”, ontwikkel je geloof en vertrouwen. Geloof vereist dat je je vertrouwen op een hogere macht (God) wilt baseren.

Deze benaderingen niet bedoeld zijn om de gevoelens van pijn en verlies die het gevolg zijn van tragedies weg te praten. De situaties waar mensen in kunnen zitten roepen juist op om te reageren met compassie en een verlangen om te helpen. Zodra we accepteren dat de moeilijkheden in het leven een mechanisme voor groei zijn, dan zal ons verzet hiertegen afzwakken. Dan kunnen we het leven ervaren met een blik op nieuwe mogelijkheden.

Wat als je het allemaal niet meer ziet zitten?

“Pain is inevitable, Suffering is optional.” (Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel.)

Soms lijkt de ellende groter dan de wil om verder leven. Ik zag onlangs een documentaire op TV over Chen Si, een Chinees die in zijn vrije tijd aanwezig is op een brug over de Yangtze rivier. Deze Nanjing Yangtze River Bridge staat wereldwijd bekend als een van de meest ‘populaire’ plekken voor mensen om zelfmoord te plegen. Iedere dag zijn er mensen die het leven niet meer zien zitten en met een sprong een einde willen maken aan hun ellende.

Als Chen Si er op tijd bij kan zijn, dan trekt hij ze weg bij de brugleuning en neemt ze mee naar een rustige plek. Hij geeft de wanhopige mensen een goede maaltijd en praat met hem of haar over de problemen die ertoe geleid hebben om ervoor te kiezen er een eind aan te maken. Meestal pas iets ergs gebeurd in hun leven en zien ze geen oplossing meer voor de ontstane problemen. Een luisterend oor en soms een “schop onder de kont” geeft de moedeloze een hernieuwde blik op zijn of haar leven.

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. ‘(Bijbel, Johannes 3:16)

‘Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. ‘ (Bijbel, Efeziërs 2:8-9)

Zo is het ook met God. Hij wil graag luisteren naar wat jij mee maakt en wat het met jou doet. Soms heeft hij een directe oplossing voor je klaar, maar soms zal je die zelf ook moeten leren ontdekken. Als je rondloopt met problemen die te groot lijken voor een oplossing, dan wil ik je uitnodigen om ze tegen God uit te spreken… Hij luistert naar je!

‘Ik wil uw offers niet, Ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, Ik wil dat u Mij kent. ‘ (Bijbel, Hosea 6:6

Via deze website wil ik helpen om meer te meer leren over het doel van het leven en over hoe jij een écht zinvol leven kan leiden…

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als mens en sterven voor de mensen.

Jezus Christus, (Christus betekent Koning, Messiah) werd geboren in Israël ongeveer 2000 jaar geleden. Je kan er meer over lezen in de bijbel in het boek Lukas. De komst van Jezus als Messiah (verlosser, gezalfde) werd al in vele teksten van de bijbel voorspeld. Meer dan 50 voorspellende teksten zijn tijdens Zijn leven uitgekomen.

De eerste 30 jaar van zijn leven hier op aarde, leefde hij als traditioneel Jood, als zoon van een timmerman. In deze tijd was Israël bezet door de Romeinen. Jezus werd geboren in Betlehem en groeide op in Nazareth. Rond zijn 30e begon Jezus zijn openbare onderwijs en deed hij wonderen. Ondanks dat hij tijdens zijn leven nooit verder dan zo’n 300 kilometer van zijn geboorteplaats gereisd heeft, verspreidde zijn bekendheid al snel door het hele land. Niet alleen de Joodse bevolking maar ook de Romeinse bezetters hadden al snel notie van Hem.

De belangrijkste lessen die hij de mensen heeft meegegeven zijn;

  • God houdt van jou en wil een relatie met jou
  • Hou van een ander, ook je vijanden
  • De grote waarde van ieder individueel mens
  • Het goede nieuws: Het Koninkrijk van God komt op aarde
  • Het oordeel waarbij de mens naar de hemel of hel gaat
  • God vergeeft de mens die vraagt om vergeving

De voor de Joodse mensen meest schokkende boodschap die Jezus had was, dat Hij geregeld aangaf dat Hij de Zoon van God is, een directe overtreding van de Joodse wetten. Daarom vroegen de religieuze leiders aan de Romeinse overheid om Jezus te veroordelen tot de doodstraf.

Jezus werd in meerdere processen onschuldig bevonden, en zelfs de Joodse leiders moesten toegeven dat behalve de claim dat Jezus zichzelf Zoon van God noemde, er niets aan te merken viel op zijn leven. Jezus leefde zonder fouten en leefde volgens de Joodse wetten. Desondanks wisten de Joodse religieuze leiders het met politieke argumenten voor elkaar te brengen dat de Romeinse gouverneur de doodstraf goedkeurde.

Jezus werd op verschrikkelijke wijze ter dood gebracht, aan een kruis. Bij een kruisiging word iemand opgehangen aan zijn handen aan een kruis. Een mensonterende doodstraf waarbij door de hangende positie de lucht uit de langen van een mens wordt gedrukt. In tegenstelling tot andere gekruisigden, leed Jezus niet alleen van de fysieke pijn, maar heeft Hij tijdens zijn kruisiging ook geleden voor alle zonden van de mensen en werd Hij door God verlaten. Jezus stierf na 3 uur aan het kruis. (Lees erover in de bijbel in Lukas 22)

Ondanks dat meer dan 500 mensen ooggetuige waren van zijn dood, stond Jezus na 3 dagen weer op uit zijn graf. Hiermee toonde Hij aan werkelijk God te zijn en dat zelfs de dood geen grip op Hem had. Na zij opstanding reisde hij nog 40 dagen door Israël en verscheen aan vele mensen. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem, waar hij gekruisigd was, en verliet daarna de aarde door op te stijgen naar de Hemel. (Lees hier meer over in Handelingen 1)

Mede als gevolg van de wonderlijke gebeurtenissen, groeide het aantal volgers van Jezus snel. Slechts enkele maanden nadat Jezus de aarde had verlaten, werden er in Jeruzalem dagelijks zo’n 3000 volgelingen toegevoegd. De religieuze leiders probeerden dit een halt toe te brengen door de nieuwe ‘Christenen’ uit te roeien. Vele volgelingen stierven liever dan dat ze hun vertrouwen op Jezus en God vaarwel zegden.

In minder dan een eeuw, verspreidde de boodschap van Jezus zich door het gehele Romeinse rijk (Azië en Europa). In het jaar 325 werd het Christelijk geloof door Keizer Constantijn als officieel geloof van het Romeinse Rijk benoemd.

Helaas is Jezus boodschap ook vaak misbruikt voor politiek en financieel voordeel. Desondanks leeft de ware boodschap van Jezus gelukkig nog steeds in miljoenen en wellicht wel miljarden harten over de gehele wereld.

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als mensen is het moeilijk te begrijpen dat één persoon in feite uit 3 personen bestaat. Omdat we geen mensen kennen die ook zo zijn, is het moeilijk hier een beeld van te vormen.

In de bijbel worden de 3 personen van God beschreven; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Vader wordt beschreven als de schepper, God de Zoon als bemiddelaar tussen God en de mensen en de Heilige Geest is de Geest van God die kan ‘wonen’ in de ‘harten’ van de mensen.
Als je God accepteert als je schepper en als je gelooft dat Jezus voor jouw fouten, dan zal je de Heilige Geest ontvangen.

De Heilige Geest is niet zichtbaar. Je kan de Heilige Geest wel “ervaren” in je leven. De Heilige Geest neemt je leven niet over, je blijft immers een mens met eigen wil en keuzevrijheid, maar Hij kan wel je ogen openen voor bepaalde zaken. Hij helpt je bij het maken van keuzes als je open staat voor Zijn leiding. Hoe dichter je bij God leeft, des te beter zal je Zijn ‘stem’ leren verstaan. De Heilige Geest kan je ook speciale vaardigheden geven als dit nodig is.

Wat doet de Heilige Geest?

Hij zal je helpen om te leven naar Gods wil en zal je helpen om Jezus te volgen. Om zo te leven zoals God het graag wil.
•Hij zal je leren over God en je leiden in de waarheid (Johannes 16:13-14)
•Hij zal je dingen leren die je niet wist voordat je christen werd.Hij zal bidden voor je (Romeinen 8:26-27)

Net als in een huwelijk of andere menselijke relatie, zal je meer van de Heilige Geest ervaren, als je meer tijd met God doormaakt. Net als in een huwelijk, zal je uit elkaar groeien als je niet genoeg tijd en aandacht aan elkaar besteed.

De Heilige Geest kan je bepaalde ‘gaven’ geven die je als christen nodig kan hebben. Je kan hierover meer lezen in bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 12. Deze speciale gaven kunnen je helpen in bepaalde situaties. Je hoeft deze gaven niet zelf te zoeken, God zal je ze geven als Hij dat nodig vindt.

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat geschiedenisboeken, biografieën, poëzie, profetieën en brieven. De Bijbel is ook een heel oud boek. Sommige stukken werden circa 3.500 jaar geleden geschreven. Dit betekent niet dat de Bijbel in onze tijd niet meer van betekenis is. Iedereen die de Bijbel leest zal ontdekken dat de woorden nog steeds van toepassing zijn op ons leven.

Niet uit de lucht komen vallen

De Bijbel, zoals we het in boekvorm kennen, is niet uit de lucht komen vallen. Tussen het schrijven va het eerste en laatste boek van de bijbel liggen meer dan 1000 jaar. Desondanks vormt het één geheel. De Bijbel is een unieke verzameling geschriften. Het woord ‘Bijbel’ is afgeleid van de Griekse biblia wat ‘boeken’ betekent. Deze boeken bevatten de heilige geschriften van joden en christenen. Het gedrukte en gebonden boek zoals we het nu kennen heeft twee delen, 66 boeken, vele hoofdstukken en honderdduizenden verzen. Dit boek, dat zowel een eenheid als een verzameling van aparte en heel andere geschriften is, heeft een lange geschiedenis. Veel van de gebeurtenissen, religieuze wetten en voorschriften, verhalen, liederen, ideeën, profetieën en spreuken die veelal mondeling van generatie naar generatie werden overhandigd.

Verschillende schrijvers

De boeken van de bijbel werden geschreven in een periode van meer dan 1000 jaar, ongeveer 1000 voor Christus en 100 na Christus, op verschillende tijden en plaatsen. Talrijke schrijvers -alle door God geïnspireerd- hebben de teksten geschreven en weerspiegelen zo ook vele levens. Dit werd gedaan met de hand, op papyrus of perkament. Niet alle teksten zijn behouden. Ook worden ze niet allemaal goed genoeg beschouwd om te worden erkend als een definitieve verzameling (kanon) van teksten. Pas na langdurige en gecompliceerde processen bleek uiteindelijk welke boeken voldoende autoriteit en authenticiteit hadden om permanent in de Heilige Schriften te zijn.

Waarom geen duidelijke en uniforme handleiding?

Hier komen we terug bij de vrijheid van keuze. Als het een handleiding voor het leven zou zijn, zou er weinig keuze kunnen zijn.

De Bijbel bevat belangrijke levenslessen, en instructies (geboden) die goed zijn voor de mensen. Veel van deze instructies zijn voor het welzijn van de mens zelf. Het belangrijkste gebod is liefde. (Lees erover in de bijbel: 1 Korintiërs 13)

Doordat het woord van God wordt verteld door mensen, komt het tot leven. Door de Bijbel heen zien we mensen en hele volken worstelen met hun keuzes in het leven. Degenen die oprecht voor God kiezen, zullen Zijn plan ontdekken. De mensen die tégen God kiezen, hebben keer op keer geen toekomst.

Meer

De Bijbel bestaat uit twee hoofddelen, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat vooral over de mensen die God heeft gekozen als Zijn volk, het volk Israël. Over de strijd om trouw blijven aan God. Het Oude Testament staat vol verwijzingen naar Jezus (zie ook Meer over Jezus).

Het Nieuwe Testament beschrijft Jezus’ leven op aarde, waarin veel profetieën (voorspellingen) uit het Oude Testament worden vervuld. Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal door de ogen van de mensen die in het tijdperk van Jezus leven en kort daarna. Het bevat veel lessen van Jezus en het verhaal over Zijn kruisiging en opstanding.

Wanneer je de bijbel van begin tot einde leest, leer je een rode draad te ontdekken. Deze draad gaat over de liefde van God voor zijn schepsels, maar ook veel verhalen over mensen die ervoor kiezen om in het plan van God te leven óf God juist de rug toe te keren. Gods liefde verovert de dood voor degenen die het verlossende werk van zijn Zoon accepteren.

Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele verhaal te lezen in de online Bijbel.

Gods liefde

Johannes 3:16 “Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.”

Schepping

Genisis 1:1-3 “In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was helemaal leeg. Er was nog niets. De aarde was bedekt met water en het was er helemaal donker. De Geest van God waaide over het diepe water. En God zei: “Ik wil dat er licht is!” Toen was er licht.”

De geboorte van Jesus Christus

Lukas 2:6-14 “Toen ze daar waren aangekomen, werd het kind geboren. Het was haar eerste kind, een zoon. Maria wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats. Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen: “Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk: Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer. Dit is voor jullie het teken [ dat het waar is wat ik zeg ]: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.” Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. Ze prezen God en zeiden: “Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!””

De Here is mijn Herder

Psalm 23:1-3 “Een lied van David. De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort. Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.”

Niets kan ons scheiden van God

Romijnen 8:38-39 “Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.”

De belangrijkste wet van God

Matheus 22:36-40 “”Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes?” Hij zei tegen hen: “Deze: ‘Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.’ Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’ De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten.””

Je kan niet én van geld én van God houden

Mattheus 6:24 “Je kan nooit twee heren dienen. Want je zal altijd meer van de één dan van de ander houden. Je kan niet God dienen, én Mammon.””

God is een God die redt

Psalm 68:20-21 “Prijs de Heer! Elke dag is onze God zo ontzettend goed voor ons! Hij redt ons altijd. Onze Heer God redt ons van de dood.”

Liefde

1 Korintiërs 13: 1-7 “Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen, en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde [ vanwege mijn geloof in de Heer ]. Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig.”

God U kent mij

Psalm 139:2-3

Heer, U kent mij door en door.
U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.
U bent dag en nacht bij mij,
U weet alles wat ik doe.

Wees blij want God is dichtbij

Filippenzen 4:4-7 “Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij! Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles.”

Onze toekomst: Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel

Openbaringen 21:1,2,4 “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik (Johannes) zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag er uit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.””

Vertrouw op God

Spreuken 3:5-6 “Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden.”

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd?

Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn.”U bent dus de Zoon van God?” vroeg de Hoge Raad. Hij antwoordde: “Nu u het zelf zegt: Ja, dat ben Ik.” (Lukas 22:70). Jezus verwijst ook regelmatig naar God als Zijn Vader.

God zelf noemt Jezus ook Zijn Zoon; “Een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart.” (Matheus 3:17). Het geeft de innige band aan die bestaat tussen God de Vader en God zijn Zoon Jezus. (Zie ook Lukas 1:32)

Bij het woord zoon hebben wij natuurlijk een bepaald beeld. Het woord “zoon” in de Joodse opvatting is ook een manier om een bepaalde relatie aan te geven. Het Hebreeuwse woord “zoon” kan zowel een nakomeling als een volger betekenen. Het geeft een vertrouwensrelatie aan en een afhankelijkheid.

In de Bijbel wordt Jezus ook Het Woord van God genoemd.

Als je ook een volger wordt van Jezus en zijn aanbod accepteert, dan zal je ook een kind van God worden en Zijn Heilige Geest ontvangen. Dit kan je lezen in Romans 8:14; Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed.

Wees eerlijk en open in je gebed. Het heeft immers weinig zin om iets te verbergen voor God, die in feite alles al weet. (Zie ook Hebreeën 10:22). God weet wat je doet en hoe je reageert. Hij heeft je immers gemaakt. Spreek met Hem met respect, Hij verdient dat immers.

God houdt van je en zal luisteren naar je gebed. Aangezien Hij meer weet en wijzer is dan jij, zal het antwoord op jouw gebed misschien er niet zo uitzien als je gevraagd hebt. Soms is er ook geduld nodig voordat God een oplossing biedt op een vraag die je hebt gesteld. Soms lijkt het zelfs alsof God niet luistert naar je en gebeuren er dingen die je helemaal niet had verwacht of gewild.
God luistert wel naar een oprecht verzoek. Als het past in Zijn plan, zal Hij het verzoek ook honoreren.

Het kan soms lang duren voordat je antwoord krijgt op een vraag. Soms is het nodig dat je eerst bepaalde dingen leert voordat een antwoord mogelijk is. Soms zal je zelfs lijden of zullen andere mensen lijden, zonder dat je de noodzaak daarvan zal inzien. Raak niet teleurgesteld in dit soort situaties, maar blijf vertrouwen op God en blijf bidden. Je zal ervaren dat God uiteindelijk komt met een oplossing of een onverwachte uitkomst.

Net als een goede vader, zal God voor Zijn kinderen zorgen. Soms moeten kinderen iets leren en krijgen niet altijd hun zin. God heeft echter het belang van zijn kinderen op lange termijn voor ogen en zal voor ze zorgen zodat ze kunnen leren en groeien.

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven.

De doop is in feite een eenvoudig proces. Je staat of zit in het water en een mede-christen laat je onder water zakken en tilt je daarna weer op uit het water. Je wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (zie ook Mattheüs 28:18-19).

Eenvoudig gezegd is de doop het uiterlijk getuigenis van de innerlijke verandering die gebeurd is in het leven van een christen.
Je zonden, je fouten worden ‘weggewassen’. Het verwijst ook naar de dood, begrafenis en de opstanding van Christus.

De doop is een daad van gehoorzaamheid nadat je gered bent door Jezus Christus. Alhoewel de doop sterk samenhangt met je redding, is e het geen absoluut noodzakelijke voorwaarde om gered te worden. Het is wel de wens van Jezus om dit te doen nadat je zijn aanbod hebt aangenomen.

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord, de Bijbel, te bestuderen. De christen komen over het algemeen samen in een kerk. Als er geen kerk bij jou in de buurt is, zou je samen met andere christenen zelf een kerk kunnen beginnen.

De “Kerk” als begrip is ook de verzamelnaam voor alle christenen in de wereld. De kerk als gebouw is de plek waar christenen bij elkaar komen om God eer te geven en om samen meer te leren over God.

Als je zoekt naar een kerk en er zijn meerdere kerken in de buurt, wees dan kritisch en bezoek meerdere kerken voordat je een keuze maakt waar je heen zal gaan. De kerken verschillen vaak, net zoals er verschillende mensen zijn.

Het belangrijkste in de keuze voor een kerk is om uit te vinden of in de kerk die je bezoekt, de Bijbel van kaft tot kast als waarheid wordt aanvaard.

Als de mensen in een kerk aangeven dat bepaalde delen van de Bijbel niet belangrijk juist meer zijn of dat er belangrijkere bronnen zijn dan de Bijbel, dan is het goed om verder te zoeken naar een andere kerk.

Ook uit het gedrag van de mensen die een kerk bezoeken, kan je opmaken of God werkelijk in het middelpunt staan. Is God werkelijk hun Leider of bepalen ze zelf wat ze doen? De Heilige Geest zal je helpen om hier duidelijkheid in te krijgen.

Een goede kerk zal functioneren als een “gezin van Christus”. christenen zullen elkaar helpen om te leren en groeien als volger van Jezus en bij het geven van eer aan God. De christenen zullen elkaar liefhebben, elkaar helpen om zwakke punten te overkomen en door met elkaar de boodschap van God te delen. De christen zullen elkaar helpen om steeds meer op Jezus te gaan lijken.

Waarom is er ziekte en ellende?

Waarom is er ziekte en ellende?

"Waarom is er zoveel ellende op de wereld" is een voor de hand liggende vraag als je nadenkt over de...
Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

Tijdens dag 6 heb je kunnen lezen dat God zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft om te leven als...
De Heilige Geest

De Heilige Geest

De Bijbel vertelt ons dat God in feite uit 3 personen bestaat. Dit noemen we de drie-enigheid. Voor ons als...
De Bijbel, het boek van God

De Bijbel, het boek van God

De Bijbel is geen doorsnee boek. Eigenlijk is het niet een boek, maar een bibliotheek van 66 boeken. Het bevat...
Interessante quotes uit de Bijbel

Interessante quotes uit de Bijbel

Hieronder vindt je een aantal belangrijke teksten (quotes) uit de Bijbel. Je kan op de linkjes klikken om het hele...
Jezus, de Zoon van God

Jezus, de Zoon van God

Waarom word Jezus de Zoon van God genoemd? Jezus zelf heeft meerdere malen geclaimd Zoon van God te zijn."U bent...
Waarom zou ik bidden?

Waarom zou ik bidden?

Gebed is praten met God. Alhoewel God niet vaak direct zal antwoorden, zal je Zijn aandacht ervaren voor jouw gebed....
De doop

De doop

Met de doop laat je aan iedereen zien dat je Jezus wil volgen in je leven. De doop is in...
De kerk

De kerk

Als je christen geworden bent, dan is het goed om samen met andere christenen God te eren en zijn Woord,...