बाप्तिस्मा

बाप्तिस्मा

आपण येशूचे खरे अनुयायी आहोत हे इतर लोकांना दर्शविण्यासाठी बाप्तिस्मा हे “बाह्य चिन्ह” आहे बाप्तिस्मा करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. आपण थोड्या पाण्यामध्ये उभे राहून, बसून किंवा गुडघे टेकून सुरुवात करता. आणखी एक ख्रिश्चन नंतर आपल्याला पाण्याच्या खाली आणतो आणि नंतर पाण्यातून बाहेर आणतो. तुमचा पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा होईल (अधिक वाचा: म्याथ्यु 28: 18-19)

थोडक्यात, बाप्तिस्मा हा आस्तिकांच्या आयुष्यातील अंतर्गत बदलाची बाह्य प्रतिक्रिया आहे. तुमची पापे, तुमचे दोष “धुऊन” झाले आहेत. यामध्ये ख्रिस्ताचा मृत्यू, दफन आणि पुनरुत्थान यांचा देखील संदर्भ आहे. पाप विमोचनानंतर ख्रिश्चन बाप्तिस्मा ही प्रभूप्रती आज्ञाधारक असण्याची कृती कायदा आहे; जरी बाप्तिस्मा  पापविमोचानाशी जवळून संबंधित आहे तरीपण त्याचे जतन करणे गरजेचे नाही.

परत दुव्यांकडे आणि अधिक माहिती

येशूचे जीवन

येशूचे जीवन

आपण जसे वाचले आहे त्याप्रमाणे देवाने आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला मानव म्हणून जगण्यासाठी पृथ्वीतलावर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. येशू (ज्याला ख्रिस्त...
येशू देवाचा पुत्र

येशू देवाचा पुत्र

येशूला "देवाचा पुत्र" का म्हटले आहे? स्वतः येशूने म्हटले की तो देवाचा पुत्र होता: "मग ते सर्व म्हणाले, 'मग तू...
बायबल, देवाचे पुस्तक

बायबल, देवाचे पुस्तक

बायबल हे केवळ एक पुस्तक नाही वास्तविक, हे एक पुस्तक नाही, परंतु 66 पुस्तकांचे एक ग्रंथालय आहे. त्यात ऐतिहासिक पुस्तके,...
बायबल मधील काही उपयुक्त वचने

बायबल मधील काही उपयुक्त वचने

देवाच्या प्रीतीत अध्याय 3:16 होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी...
बाप्तिस्मा

बाप्तिस्मा

आपण येशूचे खरे अनुयायी आहोत हे इतर लोकांना दर्शविण्यासाठी बाप्तिस्मा हे "बाह्य चिन्ह" आहे बाप्तिस्मा करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे....
प्रार्थना

प्रार्थना

प्रार्थना म्हणजे देवाशी (आणि देवासह) बोलणे. जरी बरेचदा देव तुम्हाला थेट उत्तर देणार नाही, तर तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेत त्याचे लक्ष...
पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा

बायबल आपल्याला शिकवते की देवामध्ये तीन व्यक्तींचा समावेश आहे. त्याला ट्रिनिटी देखील म्हणतात. आपल्यासाठी मानव म्हणून समजणे अवघड आहे की...
चर्च

चर्च

जेव्हा आपण ख्रिस्ती झालात, तेव्हा स्थानिक चर्चला भेट देण्यास सुचविले जाते. जर तिथे चर्च नसेल, तर आपण इतर ख्रिस्ती लोकांना...

Comments are closed.