ई-मेल स्मरणपत्र

ई-मेल स्मरणपत्र

खरोखरच छान! आपण एका आठवड्यासाठी आपल्या जीवनाबद्दल विचार करु इच्छिता.

आमच्या ई-मेल स्मरणपत्र सदस्यता घ्या. आपल्याला एका आठवड्यासाठी दररोज ई-मेल प्राप्त होईल. मला आशा आहे की हा आठवडा आपल्यासाठी विशेष असेल!

आपला ईमेल पत्ता इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरला जाणार नाही आणि इतरांना विकला जाणार नाही. आपल्याला या आठवड्यात दररोज एक आणि नंतरच्या आठवड्यात २ इमेल पाठविल्या जातील. आपण कोणत्याही क्षणी सदस्यता रद्द करू शकता.

Mailchimp द्वारे ई-मेल स्मरणपत्र प्रदान केले आहे.

Comments are closed.