fbpx
روز هفتم-حرف زدن با خدا

روز هفتم-حرف زدن با خدا

اگر حالا تصمیمت را گرفته ای تو می توانی با خدا به طور مستقیم حرف بزنی . شاید خواندن این دعا به شما در بیان احساساتتان کمک کند. هر دعای دیگری که بیان کننده ی ایمان شما به پسر عیسی مسیح  نجات دهنده و قبول او به عنوان پادشاه باشد نیز خوب است. او تو را می شناسد ! او تو راخلق کرده است!

,خداوند عزیز

من ایمان دارم که تو خالق آسمان و زمین و خود من هستی

من ایمان دارم که عیسی مسیح یگانه پسر تو می باشد

 من می دانم که در زندگی ام اشتباهاتی را انجام داده ام و تورا منکر شده ام..

 ای عیسی من ایمان دارم که تو به روی صلیب جان داد ی و سپس از مردگان برخاستی . تو زنده هستی

من ایمان دارم که تو خون خود را ریختی تا بهایی باشد برای بخشش و باز خرید من لطفا خطا های من را ببخش و قلبم را تطهیر نما

 سرور ای عیسی مسیح من تو را به عنوان نجات دهنده و راهنمای زندگی ام قبول می کنم و قلب و دل خود را به تو تقدیم می کنم. در زندگی راهنمای من باش..

لطفا قلب من را با روح القدس خودت پر کن

عشق؛ حفاظت و راهنمایی خود را به من نشان بده

به من کمک کن تا همیشه در کنار تو بمانم

لطفا من را در همه ی روزه های زندگی ام راهنمائی کن

 به من کمک کن تا از این روز به بعد در یک راه خوب وپاک زندگی کنم

کمک کن تا کارهای خدا پسندانه و طبق برنامه ی او انجام دهم

به من در زندگی ام برنامه ات را نشان بده

و من را کمک کن تا مطابق این برنامه زندگی کنم به من کمک کن در این تصمیمی که گرفته ام

به من اجازه بده تا عشق و صلح تو را با دیگران تقسیم کنم

متشکرم که می توانم اطمینان داشته باشم که زندگی ابدی را با تو در یافت می کنم:چه حالا روی زمین و چه در زندگی در آسمان

 آمین

تبریک می گوییم!

تو مهم ترین تصمیم زندگیت را گرفته ای!

لطفا به خواندن ادامه بدهید