روز هفتم-خداوند تو را دوست دارد!

روز هفتم-خداوند تو را دوست دارد!

خداوند مخلوقاتش را دوست دارد؛ او تو را نیز دوست دارد! او به این نیز اشتیاق دارد که مخلوقاتش نیز او را دوست بدارند. واقعیت این است که بسیاری از مردم هنوز خالق خود را انتخاب نکرده اند وبه جای آن زندگی به میل خود را انتخاب کرده اند.

 خداوند می خواهد از طریق روح القدس با مردم ارتباط برقرار کند. برای پذیرفتن روحش در قلب خود تو اول باید او را به عنوان خداوند خالق خودت و عیسی مسیح را به عنوان سرور و نجات دهنده قبول کنی. او هدایت کننده تو در آینده خواهد بود…

انتخاب آزاد تو به تو اجازه می دهد که انتخاب درست یا غلط نسبت به خدا یا بر علیه او انجام دهی . اگر همه  چیزبرای انتخاب خیلی آسان و شفاف باشد در واقع فقط یک چیز برای انتخاب می ماند . حالا که تو تمام حقایق را می دانی انتخاب با تو است.

همه کاری که باید انجام دهی این است که پیشنهاد خداوند را قبول کنی، باور کنی که مرگ فرزند خدا تو را از عواقب اراده آزادت  نجات داده است و او را به عنوان خالق و راهنما در آینده جدیدت قبول کن.

البته شما می توانید این باور را انتخاب نکنید یا پیشنهاد رو مورد توجه قرار ندهید و زندگی را همانطور که قبلا انجام می دادید ادامه دهید. با انتخاب این آپشن، شما خدا را به همراه ارتباطی که او از شما می خواهد مورد توجه قرار نخواهید داد.

 پیشنهاد داده شده: تنهاکاری که تو باید انجام دهی این است که ایمان بیاوری خداوند یگانه پسر خود را داد به خاطر اشتباهات تو و هزینه تو را پرداخت برای نجات تو از مرگ ابدی . اگر توقبول نکنی و یا به سادگی  این را انکار کنی و به شیوه خودت به زندگی ادامه بدهی؛ تو به راستی خداوند را انکار کرده ای و ارتباط با او نیزغیرممکن خواهدبود.

انتخاب خود را عقب نینداز، از اونجایی که ممکن است دیر باشد زمانی که شما انتظار زمان بهتری را دارید. البته شما ممکنه بخواهید که بیشتر در رابطه با خدا، عیسی مسیح و پیشنهادش در جهت قبول آن بدانید. برای خیلی از مردم این تصمیم آسانی برای گرفتن نیست. بعد از این همه، شما تسلیم کنترل زندگی خود می شوید. اگر شما آماده نیستید که امروز تصمیم خود را بگیرید، در جهت کشف بیشتر در رابطه با خدا تسلیم نشوید تا آمادگی لازم برای انتخاب را بدست آورید. بهترین راه برای شناخت خدا خواندن کتاب مقدس است.

آیا حاضر هستی که امروز یک انتخاب بکنی؟

بله ! من حاضر هستم که پیشنهاد عیسی مسیح را قبول کنم

نه من می خواهم که بیشترش راجب آن فکر کنم

نه تشکرـ حالا نه

من فقط یک خلاصه را خوانده ام و می خواهم یک هفته در مورد آن فکرکنم

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

.