روز اول – منشا زندگی در روی زمین

روز اول – منشا زندگی در روی زمین

برای درک معنی زندگی بیاید بفهمیم که زندگی چگونه شروع شده است و ببنیم دانشمندان چه چیزی کشف کرده اند

در سال 1966 ستاره شناس کارل ساگان دو معیار مهم برای یک سیاره پیدا کرد که حیات را برروی یک سیاره ممکن می کرد.

اول ما نیاز به وجود یک ستاره داریم(منبع انرژی) و بعد فاصله با این ستاره نیز باید مناسب باشد(برای اینکه زیاد سرد یا زیاد گرم نباشد)

این محاسبه شد که 1.000.000.000.000.000.000 از این سیاره در جهان هستی وجود دارد که مطابقت با این معیارها برای داشتن شرایط مناسب زندگی را دارند.

در سال 1966 چه اتفاقی افتاد؟ ما بیشتر در مورد زندگی و جهان یاد گرفتیم و همانطور ما بیشترو بیشتر معیاری های لازمی یافتیم که حیات را روی یک سیاره ممکن می کرد.

هیچ فرصتی برای زندگی در روی زمین نیست !؟

پس از تحقیقات بیشتر پارامتر های زیادتری پیدا شد.  اول 10 تا بعدا 20 تا و حتی بیشتر از 50 تا پیدا شد! همه اینها نیاز بودند تا حیات بر روی یک سیاره ممکن شود. پس بنابراین تعداد سیارات قایل سکونت بسیار کمتر می شد.

در واقع، هیچ سیاره ای -حتی زمین – نمی تواند زندگی خود به خودی را حمایت کند!با توجه به تمام این معیارها ما نباید زنده باشیم ! اما هنوزما زنده هستیم و در باره ای زندگی فکر می کنیم.

با توجه به همه اینها جای تعجب نیست که ما نتوانستیم روی سیارات دیگر نشانه ای از حیات بیابیم

حتی بیشتر هم هست

امروزه بیشتر از ۲۰۰عامل را می شناسیم که برای حیات در یک سیاره لازم هستند. هر جزئی از اجزا باید کامل باشند و اگرنه تمام اجزا از هم می پاشند

برای مثال: سیاره غول پیکر جوپیتر به این معیارها نزدیک است . نیروی جاذبه جوپیتر بسیاری از سیارک ها را به سمت خود می کشد که این جلوگیری می کند از برخورد آنها با زمین ما.

این تنها یک مثال است از همه آن معیارهایی است که باعث می شود زندگی ممکن باشد

احتمال وقوع چیزی که زندگی را روی زمین به خطر اندازد در این جهان پهناور بسیار زیاد است

!پس ما چه طور هنوز وجود د اریم

بله ما هنوز هستیم و نه تنها وجود داریم بلکه در مورد وجود داشتن نیز صحبت می کنیم. این چه طور ممکن است؟ آیا این خوش شانسی کامل است برای ما که تمام این عوامل در روی زمین شکل گرفته است برای امکان حیات روی زمین؟

تا چه اندازه این عادلانه است که ما تایید کنیم که زندگی روی زمین حاصل نیروی تصادفی نیست؟

مخصوصا وقتی این را در نظر بگیریم که میزان سازی دقیق لازمه ای است  برای وجود حیات روی زمین در واقع این موضوع به سادگی قابل مقایسه است با میزان سازی دقیق که لازمه ای است برای وجود حیات در کل جهان هستی.

علم توانایی توضیح تمام ابعاد زندگی را ندارد

پس این منطقی تر نیست که فرض کنیم یک دانایی کامل این شرایط بی نقص برای زندگی را خلق کرده است؟ و یا اینکه شما تا هنوز با توضیحات ناکامل علمی خوشنود و راضی هستید؟

یک مثال: فیزیکدانان نجومی اکنون فرض می کنند که ارزش چهار نیروی اساسی (گرانش، نیروی الکترومغناطیسی و نیروهای هسته ای قوی و ضعیف) در کمتر از یک میلیونوم یک ثانیه پس از انفجار بزرگ تعیین شده است. تغییر  درهر یک از این ارزش ها به معنای عدم وجود هستی است. به عنوان مثال اگر نسبت بین نیرو قوی هسته ای و نیروی الکترومغناطیسی در کوچکترین کسر از ثانیه از بین برود حتی یک بخش از 100000000000000000 ستاره هرگز تشکیل نمی شد!!

آیا شگفت زده شدید؟

لطفا برروی این موضوع خودتان تحقیق کنید و سعی کنید تا بفهمید که چه وقایع علمی تا کنون کشف شده است

لطفا توجه داشته باشید که دانشمندان نیز پیشداوری هایی دارند که تفسیر آنها از یافته ها را رنگ می دهد.

هیچ تصادفی در کار نیست

  احتمالات قرار گرفتن یک موقعیت در یک وضعیت درست که همه پارامترهای آن شناخته شده باشند درست

مثل این می ماند که ما یک سکه را در هوا پرتاپ کنیم و آن سکه با روی شیر  به زمین بیفتد؛ با احتمال ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰بار دریک بار انداخت تصادفی. آیا احتمال وقوع یک چنین حالتی امکان پذیر است.

درباره انفجار بزرگ؟

آقای فرد هویل ستاره شناسی بود که فرضیه انفجار بزرگ را ابداع کرد فرضیه ای که توضیح می داد شروع زندگی از یک انفجار بزرگ در جهان هستی در میلیاردها سال قبل اتفاق افتاده است. با اینکه فرد هویل یک نا ایمان بود او از مشخص شدن و فهمیدن تمام پارامترهای  مورد نیاز برای حیات روی یک سیاره بسیار شگفت زده شده بود. هویل می نویسد:

 تفسیر مبتنی بر عقل سلیم از حقایق این پیشنهاد را می دهد که یک دانای کل شیطنتی کوچک با دنیای فیزیک و همین طور شیمی و زیست شناسی کرده است…

ولی حتی اگر دانشمندان نیز نمی توانند توضیح کاملی از پیدایش زندگی بدهند آن وقت

 گزینه بعدی چیست؟

 چرا تو به وجود آمده ای؟

 پس در مورد زندگی چه طور؟

 چرا همه چیز تا این اندازه پیچیده است که ما نمی توانیم چیزی ازآن بفهمیم؟

در مورد آن امروز فکر کنید

این ها همه فقط برای یک روز بود. تو می توانی به این موضوع سراسر امروز فکر کنی.

چند سوال مفید برای تو:

  • زندگی در روی زمین یک تصادف است یا یک دانای کل می تواند در این زندگی

 نقش داشته باشد؟

اگر می خواهید تحقیق بیشتری را در این زمینه انجام دهید که چه چیزهایی برای تشکیل زندگی لازم است حتما تحقیق کنید

چرا من متفاوت از سایر مردم هستم؟
آیا دلیلی برای وجود من هست؟

 لطفا فردا دوباره برگردید .

ادامه به روز دوم

برخی عوامل که باعث ادامه زندگی برروی زمین هستند

عکس زیر نشان دهنده تعداد از کل عواملی است که برای ساپورت زندگی برروی زمین لازم هستند.این شرایط باید دقیقا در زمان درست و نسبت درست باشند  در غیر اینصورت زندگی وجود نخواهد داشت.

مطالب بیشتر درباره عوامل لازم برای ادامه زندگی برروی سیاره: چه فاکتورهایی زندگی برروی زمین را ممکن ساخته اند؟ و چه فاکتورهایی جازه زندگی برروی زمین را می دهند؟

infographic Some of the Factors That Allow Life on Earth to Exist

ادامه  در روز دوم