fbpx

دسته: More Information

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟

عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است: همگی گفتند: «پس پسر خدا

هستی؟» ۷۰عیسی جواب داد: «خود تان می گویید که من هستم. (لوقا ۲۲ :۷۰

.عیسی خود نیز خداوند را به عنوان پدر خود خطاب می کرد

 

خداوند نیز عیسی را به عنوان پسر خود خطاب کرده است و صدایی از آسمان شنیده

 شد که می گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.»(متی ۳ :۱۷)این

.اشاره به این رابطه ی نزدیک بین خدای پدر و مسیح پسر دارد

 (لوقا ۱ :۳۲)

 او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت

.پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود

 کلمه ی پسر در تاریخ کتاب مقدس همچنین اشاره ای است به یک رابطه. در دیگر

 بخش های کتاب مقدس عیسی مسیح این چنین یاد شده است کلام خداوند . پسر در

.زبان عبرانی همچنین به معنی  نسل و یا پیرو تعبیر شده است

 

وقتی که شما یکی از پیروان مسیح می شوید؛ روح القدس را نیز دریافت خواهید کرد

.و فرزند خداوند خواهید شد همچنان که نوشته شده است

رومیان ۸ :۱۴;

.کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید

اگر هیچ کلیسایی نتوانستید پیدا کنیدمی توانید دیگر ایمان داران را در نزدیکی خود

.پیدا کرده خود یک کلیسا را شروع کنید

معنی کلیسا در مجموع به گردهمایی همه ی میسحیان جهان گفته می شود. در تعریف

.محلی کلیسا مکانی است که مسیحیان می توانند خدا را ملاقات و او را پرستش کنند

  وقتی که به دنبال یک کلیسا می گردید می توانید به چند کلیسا در نزدیکی محل

  زندگیتان سر بزنید. بین کلیساها ممکن است فرق هایی وجود داشته باشد همان طور

.که انسان ها هم با هم فرق هایی را دارند

 به هنگام انتخاب کلیسا این موضوع مهم است که مردمی که در کلیسا دور هم جمع

 می شوند واقعا به این موضوع که کتاب مقدس کلام خدا است باور دارند. اگر کسی

در کلیسا به شما می گوید که کتاب مقدس سراسر کلام خدا نیست یا قوانین بیشتری از

 قوانین کتاب مقدس در آن کلیسا انجام می شود و یا حتی دیگر چیزها در آن کلیسا

 پرستش می شوند بهتر است که از آنجا خارج شده و به دنبال یک کلیسای دیگر

.بگردید

و همچنین با نگاه کردن به رفتار کسانی که به کلیسا رفت و آمد دارند می توانید

بفهمید که آن کلیسا واقعا جایی است که بشود  گفت خدا در مرکز آن قرار دارد. روح

.القدس به شما در دیدن این فرق ها کمک خواهد کرد

یک کلیسای خوب رفتارش مانند خانواده ی مسیحی است ؛میسحیان یکدیگر را در

پرستش خداوند ؛رشد در ایمانتان و به اشتراک گذاشتن پیغام خداوند کمک می کنند.

مسیحیان محبت خود را به یکدیگر نشان می دهند و یکدیگر را کمک می کنند تا

.بیشتر و بیشتر به عیسی مسیح شبیه شوند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از

۶۶ کتاب است که شامل کتاب هایی در مورد تاریخ ؛شرح حالها ؛ اشعار؛نبوت ها

 نامه ها و غیره می باشد. این کتاب بسیار قدیمی نیز می باشد. بعضی از قسمت های

آن در حدود ۳۵۰۰ سال پیش نوشته شده است. ولی این بدان معنی نیست که کتاب

 مقدس دیگر در زمان ما اهمیت ومعنی پیدا نمی کند. هر کسی که کتاب مقدس را می

.خواند می تواند ببیند که این کلمات هنوز قابل اجرا در زندگی این روزگار ما است

 این از آسمان به زمین فروز نیامده است

 کتاب مقدس که ما به عنوان یک کتاب می شناسیم از آسمان به زمین نیامده است. بین

خلق اولین و آخرین سری کتاب ها بیشتر از ۱۰۰۰ سال فاصله است. یک مجموعه

 کامل و واحد از نوشته های مختلف و جداگانه است. کتاب مقدس یک مجموعه واحد

 از نوشته ها است. کلمه ی بایبل از زبان یونانی و از ریشه ی کلمه ی بیبلیا به معنی

 کتاب ها گرفته شده است. این کتاب ها شامل متن های مقدسی از دین یهودی و

.میسحی می باشد

 کتاب منتسب و چاپ شده ای که ما آن را امروز به عنوان کتاب مقدس می شناسیم

شامل دو قسمت ؛۶۶ کتاب ؛بخش ها و صد ها هزار آیه می باشد. این کتاب که هر دو

 یک کتاب واحد و مجموعه ای از نوشته های جداگانه و مختلف هستند؛تاریخچه ای

 طولانی دارند. بسیاری از اتفاق ها ؛قوانین و احکام مذهبی؛ داستان ها ؛ آوازها ؛

افکار ؛ نبوت هاو افسون ها از نسلی به نسل دیگر به صورت زبانی نقل و انتقال داده

.شده است

نویسنده های مختلف

کتاب های کتاب مقدس در یک دوره ی ۱۰۰۰ساله در بین ۱۰۰۰سال پیش از میلاد

مسیح و ۱۰۰ سال بعد از میلاد مسیح و در زمان ها و مکان های مختلف نوشته شده

 اند. تعدادی از نویسنده ها اشعار را نوشته اند و یا رونویسی و ویرایش کرده اند و یا

 با دیگر نوشته ها و داستان ها تکمیل کرده اند.این کار به وسیله ی دست و روی

 پاپیروس و یا پوست آهو انجام شده است.تمام متن ها نیز محفوظ نمانده اند و همچنین

 همه ی آنها به عنوان مجموعه نهایی متن ها به طور کامل به رسمیت شناخته نشده

 اند. فقط بعد از یک روند طولانی و پیچیده و نهایتا مشخص شده است که کدام کتاب

 اقتدار و اعتبار لازم را برای به حساب آمدن به عنوان جزو ثابت متن های مقدس را

.دارد

 ولی چرا هیچ کتاب راهنمای واحد و

 روشنی در کار نیست؟

این موضوع بر می گردد به آزادی انتخاب. اگر یک کتاب راهنما برای زندگی وجود

.می داشت آن وقت انتخاب کوچکی ممکن بود

کتاب مقدس شامل درس های و دستورالعمل هایی  مهم زندگی است که انسان ها باید

 به آنها توجه کنند.بسیاری از این دستورالعمل ها برای سعادت خود بشر است. مهم

.ترین دستور محبت است

(در کتاب مقدس: اول قرنطیان آیه ۱۳)

از طریق ابلاغ پیام خداوند به وسیله مردم عادی است که این پیغام به زندگی ها راه پیدا می کند. از

طریق کتاب مقدس ما می بینیم که مردم و تمام ملت ها در حال مبارزه با انتخاب هایشان هستند.

آنهایی که به طور خالصانه خداوند را انتخاب کرده اند به برنامه ی او در زندگی دست خواهند یافت.

.مردمی هم که انتخابی بر ضد او داشته اند هیچ آینده ای نخواهند داشت

 

بیشتر

 کتاب مقدس از دو بخش تشکیل شده است عهد جدید و عهد قدیم. عهد قدیم .عهد قدیم

 در درجه اول در مورد قومی است که خداوند آنها را قوم خود خوانده است. و

در مورد کشمکش هایی است که این مردم برای ماندن در ایمانشان به خدا داشته اند.

.عهد قدیم پر است از متن هایی که به مسیح اشاره داشته اند

(همچنین ببینید بیشتر در مورد مسیح)

عهد جدید توصیف زندگی مسیح در روی زمین است و نشان دادن نبوت های بسیاری

.در مورد مسیح از عهد قدیم که به حقیقت پیوسته است

 (بیشتر در مورد این موضوع)

 عهد جدید داستان را از چشم مردمانی که با مسیح و اندکی بعد از مسیح زندگی کرده

 اند را بیان می کند. این شامل درس های بسیاری از مسیح و جریان به صلیب کشیده

.شدن و برخاستن مجدد او از مرگ است

 وقتی که شما شروع به خواندن کتاب مقدس از اول می کنید یاد می گیرید که یک

 رشته ی مشترک را پیدا کنید. این رشته در مورد عشق خدا به مخلوقاتش است اما

شما داستان های زیادی نیز در مورد مردمانی می خوانید که انتخاب کرده اند که پشت

 خود را به خداوند کنند و او را ندید بگیرند. محبت خداوند بر مرگ پیروز شد برای

.آنهایی که کار رستگاری بخش پسر او را قبول کنند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که

.پیرو واقعی مسیح هستید

 عمل غسل تعمید بسیار ساده می باشد. شما با ایستادن ؛نشستن یا زانوزدن در آب

 شروع می کنید. یک مسیحی دیگر شما را به زیر آب خواهد برد و سپس شما را

 دوباره بیرون خواهد آورد. شما در نام پدر و پسر و روح القدس تعمید خواهید گرفت

(بیشتر بخوانید: متی ۲۸ : ۱۸ -۱۹)

به همین سادگی ؛ غسل تعمید یک شهادت بیرونی یا یک تغییر درونی در زندگی یک

 ایمان دار است. گناهان و اشتباهات شما شسته خواهند شد. این اشاره به مرگ

.خاکسپاری و زنده شدن دوباره ی مسیح دارد

غسل تعمید مسیحی یک عمل است از اطاعت خداوند بعد از نجات؛ البته با وجود این

.که غسل تعمید رابطه ی نزدیکی با نجات دارد لزوما وسیله ای برای نجات نیست

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند

در اغلب موارد هیچ جواب مستقیمی به شما نخواهد داد ولی باز هم شما حضور او را

.در دعاهایتان حس خواهید کرد

در عبادت هایتان با خداوند صادق باشید(عبرانیان ۱۰:۲۲) . او می داندکه شما

 درگذشته چه کارهایی انجام داده اید. اگر او خالق شما است با او با احترامی که

.شایسته اوست صحبت کنید

خداوند شما را دوست دارد پس به دعاهای شما گوش می دهد. همان طور که او دانا

تر از شما است و به خاطر اینکه برنامه هایش بزرگ تراز آن است که شما بتوانید

آنها را درک کنید جواب دعاهایتان همیشه آن چیزی که توقع آن را دارید ممکن است

.نباشد

بعضی وقت فهمیدن برنامه ی خداوند در زندگی شما ممکن است بسیار زمان ببرد.

شاید که سختی بکشید و یا توسط دیگران اذیت شویدو یا در موقعیت های مشکل

گرفتار شوید. ناامید نشویدوقتی که برای کسی و یا چیزی دعا می کنید و نتیجه آن

طور که می خواهید نمی شود. بعضی وقت ها این صبر شما است که مورد آزمایش

.قرار می گیرد و نتیجه بسیار از آن چیزی که توقع اش را دارید متفاوت خواهد بود

درست همانند یک پدر خوب زمینی خداوند نیز مراقب فرزندانش است و در بلند مدت

.به دنبال بهترین ها در زندگی آنها است

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین

.بفرستد تا به عنوان یک انسان عادی روی آن زندگی کند

 .عیسی (و یا میسح به معنی پادشاه ) در اسرائیل در حدود ۲۰۰۰ سال پیش متولد شد

. شما می توانید در این مورد به کتاب لوقا  در عهد جدید مراجعه کنید

 در سی سال اول زندگی اش او به عنوان یک یهودی زندگی کرد و کارش نجاری

 بود. در این زمان تمام سرزمین های اسرائیل و همچنین بیت الحم جایی که عیسی در

 آن متولد شده بود و ناصره جایی که در آن بزرگ شده بود تحت سلطه ی دیکتاتوری

.سزار رم بود

 در سن سی سالگی عیسی شروع به تالیم در انظار عمومی کرد و معجزات انجام می

داد و تا آن زمان هرگز بیشتر از ۲۰۰ مایل از محل تولدش دور نشده بود. در طول

۳ سال شهرت مسیح در بین ملت ها گسترش یافت. فرماندهان  رومی و حکم رانان

 اسرائیل و رهبران مردم یهودی (مشاوران مذهبی )از حرف های او نت برداری می

.کردند. کلید پیام های عیسی شامل این چیزها می شد

 

  • خداوند تو رادوست دارد و او همواره با تو است
  • یکدیگر را دوست داشته باشید
  • ارزش بی نهایت هر کسی
  • خبر خداوند: پادشاهی خداوند به زمین می آید
  • واقعیت قضاوت به سوی بهشت یا جهنم
  • خداوند کسانی را که تقاضای بخشش کنند خواهد بخشید

بحث بر انگیز ترین عمل عیسی میسح این بود که او به طور مکرر ادعا می کرد که

خداوند است که این نقض اساسی قانون یهودی بود. بنابراین رهبران مذهبی از دولت

روم خواستار اعدام وی شدند. در هر کدام از محاکمه های رسمی خود رومیان به این

 نتیجه رسیده بودند که او گناهکار به دلیل نقض یکی از قوانین روم نیست. حتی خود

 رهبران یهودی این را به رسمیت شناخته بودند که به جز ادعای خدایی مسیح که از

.نظر آنها خطا بود؛ مسیح تمام قوانین یهودی را به درستی انجام می داد

 با این حال رهبران مذهبی با استفاده از استدلال بی اعتبار سیاسی پیلات فرماندار

.ایالات جنوبی اسرائیل را به اعلام حکم اعدم مسیح قانع کردند

 مسیح را به بدترین وجه شکنجه دادندو سپس دستانش را با میخ به یک صلیب چوبی

به صلیب کشیدند. این طریقه ی اعدام راه تنفسی  به ریه ها را مصدود می کرد و

.مرگی در حدود سه ساعت را در پی داشت(لوقا 22)

به هر حال به گواهی بیش از ۵۰۰ شاهد مسیح بعد از سه روز از مرگ برخاست و

در طول ۴۰ روز به ایالت های جنوبی و شمالی اسرائیل سفرکرد. برای بسیاری این

یک اثبات قطعی از این مدعا بود که او واقعا خدا است. بعد از آن عیسی به اورشلیم

جایی که در آن به صلیب کشیده شده بود بازگشت و باز به گواهی بسیاری از شاهدان

.او زمین را زنده به مقصد آسمان ترک کرد.

(اعمال 1)

و در نتیجه ی این اتفاقات شگفت انگیز شمار طرفدارانش افزایش پیدا کرد. تنها بعد

از گذشت چند ماه در همان شهر اورشلیم در حدود ۳۰۰۰ پیرو جدید در یک روز به

شمار پیروانش اضافه شد. رهبران مذهبی سعی کردند شماری از پیروان مسیح را

سرنگون کنند. بسیاری از این مردم ترجیح دادند که جان خود را از دست بدهند ولی

.ایمانشان را به عیسی مسیح خدای واقعی انکار نکنند

در طول ۱۰۰ سال مردم در سرتاسر امپراطوری روم (آسیای میانه و اروپا ) پیرو

مسیح شدند. در سال ۳۲۵ بعد از میلاد مسیح دین عیسی ؛ مسیحیت ؛ دین رسمی

امپراطوری روم کانستانتین اعلام شد. در طول ۵۰۰ سال حتی معابد یونانی و خدایان

یونانی جای خود را به کلیساهای پیروان مسیح دادند. با این حال بعضی از تعالیم و

پیغام های مسیح دستکاری و یا بد تعریف شدند. ولی به واسطه ی توسعه ی دنیای

مسیحیت و یا نهادهای مذهبی کلمات اصلی مسیح و زندگی اش برای همه تا هم اکنون

.گفته می شود

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این

موضوع را  تثلیث نیز می خوانیم. برای ما به عنوان انسان درک این موضوع که

یک چیز از سه چیز و یا یک فرد از سه جزءتشکیل شده باشد مشکل است. همان

طور که ما موجودات شبیه به هم را نمی شناسیم ساختن یک تصویر از آن چیز هم

.مشکل می شود

در کتاب مقدس شخصیت های سه گانه خداوند توضیح داده شده است؛ خدای پدر؛

پسر و روح القدس . خدای پدر به عنوان یک خالق تصویر شده است؛ پسر یک رابط

بین خداوند و انسان است و روح القدس در واقع روح خداوند است که می تواند در

.درون مردم زندگی کند

اگر شخصی خدا را به عنوان خالقش قبول کند و ایمان داشته باشد  که عیسی مسیح به

خاطر گناهان او جان خود را داد این انسان قادر خواهد بود روح القدس را دریافت

.کند

از آنجایی که شما نمی توانید روح القدس را بیینید پس باید او را تجربه کنید. خداوند

شما را در زندگی هدایت خواهد کرد. روح القدس به جای شما در زندگی تصمیم نمی

گیرد شما همچنان موجودی با آزادی انتخاب باقی می مانید اما او چشمان شما را به

خیلی از چیزها باز می کند. اگر این هدیه به شما داده شود یعنی که خواست و اراده ی

.روح القدس به شما این وکالت را به واسطه ی عطیه های خاص خواهد داد

 

روح القدس چه می کند؟

 

  • او به شما در زندگی مسیحی کمک خواهد کردو به شما قدرت می دهد که از مسیح پیروی کنید؛او به شما کمک می کند که تغییر پیدا کنیدو بیشتر و ببیشتر شبیه به مسیح شوید
  • او در مورد خداوند به شما چیزهایی را یاد خواهد داد و شما را به سمت درستی هدایت خواهد کرد (یوحنا ۱۳ : ۱۴ -۱۶
  • او به شما چیزهایی را یاد خواهد داد که پیش از مسیحی شدنتان برایتان نا آشنا بوده استاو برای شما دعا خواهد کرد (رومیان ۸ :۲۶ – ۲۷

درست مثل یک ازدواج و یا هر رابطه ی دیگری با مردم ؛رابطه با روح القدس نیز

به همین صورت می باشد که هر چه قدر روی یک رابطه بیشتر وقت بگذاری بیشتر

یاد می گیری و تجربه می کنی. درست مثل یک رابطه ی ازدواج ؛ اگر با هم به

اندازه ی کافی وقت نگذرانید ؛ هر روز از هم بیشتر دور می شوید رابطه به روح

.القدس هم به همین صورت است

از طریق روح القدس خداوند به شما عطایای مشخصی خواهد داد که شما به این

عطایا به عنوان یک مسیحی نیاز دارید. این عطایا را می توانید در کتاب مقدس

بیابید:برای مثال در  ( اول غرنطیان ۱۲  )این عطایا به شما در موقعیت های زیادی

.کمک خواهد کرد

شما لازم نیست که از الان به دنبال عطایای خود بگردید. خداوند آنها را برای شما در

.وقتی که به آن نیاز دارید مهیا خواهد کرد

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند

یوحنا ۱۶:۳

زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان

آورد هلاک نگردد بلکه زندگی جاودان یابد۱۷ زیرا خدا پسر خود را به زمین

نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات دهد۱۸ هر کس به او ایمان

 بیاورد از او بازخواست نمی شود  اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می

.ماند زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است

خلقت

پیدایش ۱:۱-۳

در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. ۲زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب

۳.بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد

.خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد

تولد عیسی مسیح

 

لوقا ۲: ۶-۱۴

هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید ۷و مریم اولین فرزند خود

 را که پسر بود بدنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخوری خوابانید، زیرا در

.مسافرخانه جائی برای آنها نبود

چوپانان و فرشتگان

۸

  در همان اطراف در میان مزارع، چوپانانی بودند که در وقت شب از گلۀ خود

نگهبانی می کردند. ۹فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در

اطراف شان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. ۱۰اما فرشته گفت: «نترسید، من برای

 شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. ۱۱امروز در

.شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است

     ۱۲

 نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده

خخواهید یافت.» ۱۳ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا

را ستایش کرده، می گفتند: ۱۴«خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین

   .مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد

خداوند شبان من است

مزامیر ۲۳: ۱-۳

خداوند چوپان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. ۲مرا در علفچرهای سر سبز

 قرار می دهد. نزد چشمه های راحت راهنمائی ام می کند. ۳به من روح

.تازه می بخشد و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید

هیچ چیز ما را از خداوند جدا نخواهد کرد

رومیان ۸ : ۳۸-۳۹

زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق

بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی ۳۹و نه بلندی و

نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در

.خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد

مهم ترین حکم خداوند

متی ۲۲ : ۳۶-۴۰

ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟» ۳۷عیسی جواب داد:

«خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. ۳۸این

اولین و بزرگترین حکم شریعت است. ۳۹دومین حکمی که به همان اندازه مهم است

شبیه اولی است، یعنی همسایۀ خود را مانند خویش دوست بدار. ۴۰در این دو حکم

.تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است.»

 

 هیچ کس نمی تواند هم زمان دو خدا داشته باشد و به هر دوی آنها خدمت کند(خدا و

(پول

متی ۴ : ۲۴

هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست

دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم

.بندۀ خدا باشید و هم در بند مال

 

خدای ماخدای نجات دهنده است

مزامیر ۶۸ : ۲۰-۲۱

خدا برای ما، خدای نجات است و خداوند، خدا رهانندۀ ما از مرگ. ۲۱اما خداوند سر

.دشمنان خود را می کوبد و سر آنهائی را که در گناه خود روان هستند

 

محبت

اول قرنتیان ۱۳ : ۱-۷

اگر به زبان های مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک دهول

میان خالی و یا یک چمته پُر سر و صدا هستم. ۲اگر قادر به پیشگویی و درک کلیه

اسرار خدا و تمام دانش ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه ها را از جای شان

به جای دیگر منتقل کنم، ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم! ۳اگر تمام دارائی خود را

به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم، اما محبت نداشته باشم،

۴.هیچ فایده ای عاید من نخواهد شد

محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و تکبر نیست. ۵محبت

۶رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد.

محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. ۷محبت در

همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل

.می کند

 

خداوندا تو مرا می شناسی

مزامیر ۱۳۹ : ۱-۳

ای خداوند، تو مرا آزموده ای و می شناسی. ۲تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و

فکرهای مرا از دور فهمیده ای. ۳راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای و همۀ

.طریق های مرا می دانی

 

شاد باشید خداوند نزدیک است

فیلیپیان ۴ : ۴-۷

 پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می گویم خوش باشید! ۵مهربانی و ملایمت شما

  در رفتار تان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است! ۶برای هیچ چیز

تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای

 خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمائید ۷و سلامتی خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و

.افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد

 

آینده ی ما : یک آسمان و یک دنیای جدید

مکاشفه ۲۱ : ۱و۲و۴

 آنگاه آسمانی نو و زمین نو را دیدم. زیرا آسمان و زمینِ اول ناپدید شدند و دیگر

بحری وجود نداشت. ۲شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب

۴خدا، مانند عروسی که برای شوهر خود آراسته و آماده شده باشد، به زیر می آمد.

او هر اشکی را از چشمان آن ها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد

.و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است

 

به خداوند اعتماد کنید

امثال ۳ : ۵-۶

 از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. ۶در تمام کارهایت

.خداوند را به خاطر داشته  باش و او راه ترا راست می گرداند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...